Digital

Krever økt konkurranse i bredbåndsmarkedet

7. mai, 2021

Det norske bredbåndsmarkedet er preget av lav valgfrihet og høye priser. Forbrukerrådet ber nå regjeringen ta grep for å øke konkurransen i markedet.

I den nylig fremlagte stortingsmeldingen «Vår felles digitale grunnmur», kommer det frem at kun en av tre bredbåndskunder kan velge mellom flere tilbydere. Norske bredbåndskunder betaler også betraktelig mer enn forbrukere i våre naboland.

Forbrukerrådet ber nå Stortinget følge opp meldingen og se til at det kommer på plass effektive tiltak som bedrer konkurransen i brebåndsmarkedet.

–  Norske fibernett er inne i en «gullalder», og det har vært en veldig god utbygging gjennom flere år. Samtidig preges markedet av svært begrenset valgfrihet på høye hastigheter og lav kundetilfredshet, sier fagdirektør Finn Myrstad.

– Skal vi få et sunt og forbrukervennlig bredbåndsmarked, må vi også se på konkurransesituasjonen og hvordan flere tilbydere kan få tilgang til allerede etablerte fibernett. Det kan ikke være slik at vi for alltid er bundet til den som først la fiberen i grøfta.

Selskapet Oneco monterer fiber til en privatkunde.foto

Må bryte opp lokale monopoler

Telenor er pålagt å gi andre selskaper tilgang til sine nett med bakgrunn i selskapets sterke markedsposisjon nasjonalt. Dessverre hjelper dette lite i de områdene der Telenor ikke tilbyr fiber.

– Det finnes ikke et nasjonalt bredbåndsmarked for forbrukerne. Vi er prisgitt de som tilbyr fiber der vi bor, om det er Telenor eller andre, og dette bør også være utgangspunktet når man ser på markedsmakt og behov for regulering, sier Finn Myrstad.

– Det er også nødvendig å se på om regulering av priser og vilkår i Telenors fibernett er streng nok. Det er i dag få som benytter seg av muligheten til å tilby tjenester i disse nettene, noe som ville gitt mer konkurranse i flere lokale og regionale monopoler.

Økt konkurranse ved offentlig bredbåndsstøtte

Staten bidrar med store beløp til selskaper som legger fiber i områder som ikke er kommersielt lønnsomme. Forbrukerrådet mener at det bør legges bedre til rette for økt konkurranse og flere tilbydere i disse nettene.

– Dagens regelverk setter i krav til at fibernett som bygges med offentlig støtte skal være åpent for flere aktører. Etter det vi kjenner til, skjer dette i svært liten grad. Her forventer vi at tilsynsmyndighetene følger opp og ser på hvordan konkurransen og tilbudet kan bedres, sier Finn Myrstad.

– Statlig og kommunal støtte til bredbåndsutbygging bør også gis med vilkår som sikrer at forbrukerne i slike områder ikke får høyere priser eller dårligere kvalitet enn steder med virksom konkurranse.

Tommel opp for bredbåndsportal

Forbrukerrådet har gjennom flere år pekt på at data om hvem som tilbyr bredbånd og til hvilke vilkår må tilgjengeliggjøres. Regjeringen varsler nå at de vil etablere en eller flere forbrukerportaler.

– Det er sentralt at vi vet hvem som tilbyr hva der vi bor. Vi håper regjeringen setter fart på dette arbeidet, slik at det blir mulig å vurdere alternative teknologier, hastigheter og priser, sier Finn Myrstad.

Forbrukerrådets innspill til behandling av stortingsmeldingen
Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel