Digital

Lanserer ny Nintendo med gamle feil

8. oktober, 2021

Forbrukerrådet er kritiske til at Nintendo ikke har forbedret kontrollerne i den nye versjonen av Nintendo Switch.

I januar 2021 klagde Forbrukerrådet og den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC inn Nintendo for Europakommisjonen som følge av feil ved håndkontrollerne til spillkonsollen Nintendo Switch.

Feilen går på at styrespakene på kontrolleren registrerer bevegelse selv om spakene var i ro, noe som gjør det umulig å bruke kontrolleren ordentlig. Totalt 25 000 klager fra hele Europa ble sendt til Europakommisjonen. Nintendo avviste ansvaret.

Det uavhengige reparasjons- og testnettstedet iFixit har nå dokumentert at problemene knyttet til «Joy Con-drift» fortsatt eksisterer.

Gutt spiller Nintendo.foto
Foto: Forbrukerrådet

– Vi er skuffet over at Nintendo ikke har gjort noe med svakheten når Switchen kommer i ny versjon. Det betyr at forbrukere som kjøper den nye konsollen må være klar over feilen kan oppstå i produktet de kjøper, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Dette er ikke bare slett behandling av egne kunder, men har også opplagt en negativ miljømessig side ved et utall kontrollere som må repareres eller kasseres.

Nintendo har svart at at “Joy-Con controller configuration and functionality did not change with Nintendo Switch (OLED model).” På direkte spørsmål om dette også omfattet tilstedeværelsen av “Joy Con»-drift, henviste Nintendo tilbake til samme uttalelse. Også på nettsiden sin viser Nintendo til at kontrollerne er identiske.

Forbrukerrettigheter under press

Forbrukerne har rett på gratis reparasjon eller ny vare uten kostnad når kontrolleren har fabrikasjonsfeil. Det er selger som er ansvarlig for å fikse feilene, mens forbrukeren fritt kan velge å klage rett til selger eller importør. For Nintendo Switch er den norske importøren Bergsala AS.

– Vi anbefaler alle som opplever feil ved sine håndkontrollere å klage på dette med det samme feilen oppstår. Hvis du venter for lenge, kan det være «game over» med tanke rettighetene dine, sier Thomas Iversen.

– Vi forventer at selgerne og importøren har gode og enkle rutiner for å håndtere klager. Dette er kostbar elektronikk med en svakhet som blir mer fremtredende ved bruk.

Det finnes mange videoer på nett der forbrukerne selv kan forsøke å fikse kontrollerne sine. Dette kan potensielt føre til at du mister muligheten til å kreve gratis reparasjon.

– Selv om vi er veldig positive til at ting skal repareres, er risikoen stor for at forbrukeren kan ødelegge kontrolleren sin ved å forsøke en reparasjon selv. Vi anbefaler å overlate dette til selger eller produsent, som har verksted for slikt.

Hvis du opplever problemer med kontrollerne og ikke kommer til enighet med selger eller importør, kan saken tas til gratis mekling hos Forbrukertilsynet.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Thomas Iversen.Foto

Thomas Iversen

Seniorrådgiver/forbrukerjurist

Pressefoto

Pressefoto av seniorrådgiver Thomas Iversen

Foto: Barn med Nintendo Switch (Foto. Forbrukerrådet)

Foto II: Barn med Nintendo Switch (Foto. Forbrukerrådet)

Abonner på vårt nyhetsvarsel