Siste nytt

Legene må rydde opp i ulovlig SMS-praksis

21. februar, 2018

Omtrent halvparten av de som går til fastlegen minst én gang i året, har bestilt time på internett eller via tekstmelding, viser en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort. Av dem har 17 prosent opplevd å måtte betale for tjenesten.

Mann.holder.mobiltelefon

– Dette er ulovlig og i strid med reglene om pasientbetaling, som sier at pasientene ikke skal betale noe annet enn fastsatte egenbetalinger når de skal til lege eller andre behandlere i den offentlige helsetjenesten, sier fagdirektør for helse- og offentlige tjenester Anne Kristin Vie.

En god del har likevel måttet betale for en tjeneste som skal være gratis. Det kan være ved bruk av SMS eller internett i kommunikasjonen med legen eller legekontoret. Dette viser at regelverket ikke etterleves av en del fastleger.

– Denne kostnaden lempes i altfor mange tilfeller over på brukeren, noe som er ulovlig. I tillegg er dette svært problematisk, fordi det gjør at rammene for hva brukeren skal betale, blir uklar. Det er på høy tid at legene rydder opp i den ulovlige praksisen, sier fagdirektøren.

Mange foretrekker digital timebestilling

Alle fastlegekontorer skal tilby digital timebestilling. Likevel er det mange fastleger som ikke tilbyr dette til sine pasienter. Digital timebestilling er førstevalget for 37 prosent. Eldre over 60 år er den gruppen som i minst grad benytter seg av elektronisk timebestilling.

– Det er ikke overraskende at så mange foretrekker digital timebestilling. Ofte er telefontiden hos fastlegekontoret nokså begrenset, og det er lettere å kommunisere digitalt.

Til tross for informasjon i brev fra Helsedirektoratet til fastlegene, mottar Helsedirektoratet og Helfo fortsatt klager fra flere pasienter. Disse klagene viser at det tydeligvis er mange fastleger som fortsatt har en praksis i strid med regelverket.

– Forbrukerrådet forventer at fastleger og andre som belaster pasienter med slike gebyr, rydder opp umiddelbart, avslutter Anne Kristin Vie.

Abonner på vårt nyhetsvarsel