Siste nytt

Legene undervurderer pasientene

13. november, 2018

Norske fastleger er for trege til å ta i bruk moderne kommunikasjonsmidler. Én av årsakene er at de ikke tror pasientene er kompetente nok. Det viser Forbrukerrådets ferskeste undersøkelse.

Undersøkelsen er utført av konsulentselskapet Rambøll på oppdrag fra Forbrukerrådet, og tar for seg den digitale modenheten ved norske legekontor. Den viser at folk ønsker å kommunisere digitalt med fastlegen. Den viser imidlertid også at en del leger ikke ser noen grunn til det.

Lanseringen av rapporten finner sted på Ehin-konferansen i Oslo Spektrum 13. november kl. 12.

Innfrir ikke pasientenes forventninger

Anne Kristin Vie er fagdirektør i Forbrukerrådet, og påpeker at norske fastleger har en livsviktig jobb.

– Da er det alvorlig at mange ikke er tidsriktig utstyrt og organisert. Det må være lett å komme i kontakt med legen, og det må skje slik folk er vant til å kommunisere i vår tid. Vår undersøkelse viser nemlig at han ikke innfrir folks forventninger om den digitale doktor; de synes han er gammeldags.

Fagdirektøren understreker paradokset i at fastlegene selv ønsker å kommunisere mer digitalt med andre leger, men altså ikke ser at pasientene har samme behov. Videre tviler en del leger på at folk har nok digital kompetanse.

– Legene må slutte å undervurdere pasientene. Vi kan slå fast en gang for alle; folk er kompetente, de vil at legen skal være digital, og nå synes de han henger etter det offentlige generelt.

Foto:Forbrukerrådet

Kan gi milliardinnsparing

Vie trekker frem legetime på video som et eksempel på hva hun gjerne skulle sett at legene er mer positive til for konsultasjoner som egner seg til det.

– Mange pasienter vil ha legetime på video for å slippe fravær fra jobb, for eksempel. Det ser vi av den sterke veksten i det private markedet, som allerede har tusenvis av pasienter månedlig. Likevel er det bare åtte prosent av fastlegene som tilbyr det. Her er det muligheter for milliardinnsparinger for samfunnet.

Det er heldigvis ikke slik at fraværet av digital kommunikasjon er totalt. En del tilbyr enkelte løsninger. Det er imidlertid en temmelig godt bevart hemmelighet. Når pasientene blir spurt, er det nemlig bare 37 prosent som vet at det går an å kommunisere digitalt med legen, forteller Vie. Hun setter nå sin lit til helseminister Bent Høie.

– Den digitale utviklingen av helsevesenet kan gi liv og livskvalitet. Derfor må helseministeren gjøre det obligatorisk for legene å bli mer digitale, for eksempel gi timer på video.

Anne Kristin Vie viser også til at kommunene har ansvar for å se til at fastlegene gjør som de skal.

– Dette ansvaret må de ta på alvor, avslutter hun.

Presse

Anne Kristin Vie
Fagdirektør
995 68 816
Høyoppløselig foto av Vie

Foto: Forbrukerrådet

Abonner på vårt nyhetsvarsel