Bolig

Leieboere må få mer trygghet og større frihet

7. april, 2021

Husleie er preget av usikkerhet og lite stabilitet, og alt for få leietakere opplever at boligen er et hjem. Det viser Forbrukerrådets store undersøkelse om leiemarkedet. Svarene vi fikk støtter vår oppfatning om at det er behov for å revidere husleieloven.

En av tre leietakere flyttet på grunn av forhold de hadde liten eller ingen kontroll over forrige gang de flyttet, mens en av tre barnefamilier er utrygge på om de får fortsette å leie sin nåværende bolig. Det er to av funnene i Forbrukerrådets undersøkelse, som er utført gjennom intervjuer med fem fokusgrupper og en omfattende spørreundersøkelse blant 1500 leieboere.

Hus. Foto.

Husleieloven må bli en forbrukerlov

— Det er et asymmetrisk styrkeforhold mellom utleier og leietaker i utgangspunktet, og dette forsterkes av dagens lov som åpner for at utleier for lett kan si opp en avtale eller tilby korte kontrakter, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, og legger til: Forbrukerrådet mener loven i for liten grad tar hensyn til at også leietakere er avhengig av et stabilt boforhold. Derfor må den endres, slik at den gir leietakere større trygghet og mer frihet.

Norsk leiesektor er basert på at privatpersoner skal leie ut egen bolig, og privatpersoners rett til å selge, renovere eller ta i bruk sin egen bolig er avgjørende for at privatpersoner skal ønske å leie ut. Husleieloven er en god lov for utleier, men ikke for leietaker, mener Forbrukerrådet.

— Vi er for eierlinjen og muligheten for privatpersoner til å leie ut, men det betyr ikke at vi ikke skal bry oss om leietakerne. Det er en million som leier bolig her i landet, og de må ha et ordentlig forbrukervern, understreker Blyverket.

Flere leietakere

Hun trekker fram at Norge, i motsetning til mange andre land, mangler et stabilt og attraktivt profesjonelt tilbud til de mange som ikke kan kjøpe bolig i de dyreste pressområdene.

— Flere vil komme til å leie etter som terskelen til å kjøpe blir høyere, og uansett om det er folk som bor alene eller husholdninger med barn, må de selvsagt få ha trygge og stabile boforhold. Undersøkelsen vår viser at hvorvidt leieavtalen oppleves som trygg og forutsigbar er den enkeltfaktoren som har størst betydning for hvor fornøyd leietaker er, sier forbrukerdirektøren.

Forutsigbarhet og stabilitet er trygghet

I undersøkelsen svarer nesten alle leietakere at målet er å kjøpe sitt eget, men flere innser at på veien dit må de være leieboere lenger enn de ville ønsket. Og bare halvparten svarer at det er sannsynlig at de en dag vil eie sin egen bolig.

— De aller fleste leietakere ønsker seg en trygg botilværelse, der de selv kan være med å påvirke hvordan boligen skal være og ikke minst hvor lenge de skal bo der. Det kan en revidert husleielov skape større rom for, sier Blyverket.

— NOUen som er grunnlaget for dagens lov er fra 1993. Forbrukerrådet mener det er på høy tid med en ny utredning, med oppdatert analyse og utredning av dagens leiemarked, som bør ende i en ny Husleielov som gir et trygt marked for forbrukerne, avslutter hun.

Rapport: Å leie bolig
Bengt- Eigil Ruud.Foto

Bengt-Eigil Ruud

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare

Abonner på vårt nyhetsvarsel