Siste nytt

Leietakere frykter de må flytte på grunn av stigende priser

17. august, 2022

Halvparten av de som leier bolig har opplevd en prisøkning det siste året. Når dette kommer på toppen av alle andre økte utgifter, er det mange som frykter at økonomien kan tvinge dem til å flytte. Så mange som 15 prosent sier de ikke tåler selv en liten økning i leieprisen der de bor nå.

Høyere utgifter til mat, strøm og drivstoff er blitt en del av hverdagen vår det siste året. Og mens de fleste huseiere kjenner på at renta stiger, viser ferske tall at å bo også kjennes på lommeboka for de som leier bolig. I en undersøkelse YouGov har gjort for Forbrukerrådet (se nederst*) forteller 48 prosent at husleia har steget det siste året – i hovedstaden gjelder dette hele 64 prosent av de spurte.

– Denne utviklingen i leiepriser er bekymringsverdig blant annet fordi veien til å eie blir enda lenger for mange som ønsker seg inn på boligmarkedet. Når prisene øker blir det mindre igjen til sparing og egenandel til boligkjøp, sier fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet.

Frykt for å måtte flytte

For mange på leiemarkedet er det dramatisk, mener Kasland. Forbrukerrådets undersøkelse viser nemlig at tre av ti som leier bolig frykter at de må flytte fra der de nå bor på grunn av utviklingen i utgifter totalt sett. Så mange som 15 prosent svarer at de ikke tåler en prisøkning på fem prosent i husleien.

– Når vi ønsker mer stabilitet for de som leier bolig er dette et tilbakeslag, sier Kasland, og utdyper: Også de som leier trenger å oppleve boligen som et hjem. Når enda flere blir utrygge på om de kan bli boende der de bor så lenge det passer dem, er det en negativ utvikling for en stor gruppe.

Den store husleierapporten fra Forbrukerrådet våren 2021 viste blant annet at de som leier bolig flytter oftere enn de som eier, og mange flytter ufrivillig – på grunn av forhold de har lite eller ingen kontroll over.

Du kan lese hele rapporten her.

Kort frist for prisøkning

Noe annet som bekymrer fagdirektøren er at mange leietakere svarer at utleier kan sette opp prisen på kort varsel. I undersøkelsen vår svarer nemlig halvparten av leietakerne at husleien deres kan settes opp med tre måneders varsel eller mindre. Hele 37 prosent svarer at de ikke vet hva slags krav på varsel de har når leien skal settes opp.

– At så mange kan få satt opp leien på kort varsel er oppsiktsvekkende, siden det ikke er lov. Jeg vet det unntaksvis åpnes for i husleieloven, men når det gjelder halvparten av de spurte, er det ikke snakk om unntak, sier Kasland.

– At så mange svarer «vet ikke» kan jo være fordi de ikke husket der og da. Men tallet er veldig høyt. Hvis det betyr manglende eller mangelfulle kontrakter, vil dette tallet si noe om hvor svak part leietakeren er på boligmarkedet, fortsetter han.

Hør om husleie i podkasten «Life hacks med Forbrukerrådet»

Må få mer trygghet i loven

Forbrukerrådet er for en revisjon av dagens husleielov, og med disse tallene mener fagdirektør Kasland at behovet heller er i ferd med å bli større enn mindre.

– En gjennomgang av loven ble tatt inn i Hurdalsplattformen, og det er ingen grunn til at regjeringen skal somle med dette arbeidet. En jevn økning i antall leietakere sammen med dårligere tilgang på leieboliger vil gi mindre stabilitet og frihet for de som leier bolig, særlig i pressområder, avslutter Olav Kasland.

*Undersøkelsen det vises til i denne artikkelen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 15.-18. juni 2022 gjennomført til sammen 1008 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år.

Bengt- Eigil Ruud.Foto

Bengt-Eigil Ruud

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare

Prisøkning og færre sekundærboliger

Norges største formidler av leieboliger, finn.no, har også sett en økning i leieprisene det siste året. Prisene på utleieleiligheter har gått opp med rundt 10% i storbyene og 5% i resten av landet, forteller Rune Carr, forretningsutvikler i FINN Eiendom.

Norges Eiendomsmeglerforbund, NEF, forteller om en nedgang i antall førstegangskjøpere og andel sekundærboliger i både første og andre kvartal 2022. En slik trend kan gi flere leietakere og færre leieboliger på markedet.

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker