Økonomi

Lovforslag vil hindre svindel i nære relasjoner

4. mai, 2020

Forslaget til ny finansavtalelov kan hindre at flere forbrukere havner i tunge og ødeleggende gjeldssituasjoner på grunn av BankID-svindel.

Blir du svindlet av samboer eller familiemedlemmer, kan du fort ende opp ansvarlig for hele gjelden. Med dagens regelverk og rettspraksis har offeret dårlige rettigheter. Det vil det nye forslaget til finansavtalelov gjøre noe med.

– Forslaget til ny finansavtalelov vil trygge norske forbrukere som utsettes for BankID-svindel i nære relasjoner. Vi forventer at en seriøs bankbransje tar sin del av ansvaret for kundenes trygghet, sier direktør for Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

Trist kvinne foran PC.Foto

Vil ta svindler, ikke offer

I forslaget foreslås det at forbruker får samme beskyttelse mot svindel ved låneopptak, som ved betalinger. Det innebærer en ansvarsbegrensning på tap begrenset til 12 000 kroner, dersom man har opptrådt uaktsomt, slik som at andre har fått kloa i passordet ditt.

– Denne begrensningen er avgjørende for å få bukt med svindel i nære relasjoner. I dag velger bankene å forfølge svindeloffer, men gjør få anstrengelser mot den faktiske svindleren, sier Inger Lise Blyverket

– Belastningen for dem som har opplevd dette, er stor. Det oppleves som svært urettferdig å måtte stå ansvarlig for tap andre har påført deg, sier Inger Lise Blyverket

Ber finansbransjen ta grep

Forbrukerrådet har sett nok av eksempler på at gjeldende lovverk ikke fungerer. Svindelofre blir stående ansvarlig for å tilbakebetale millionbeløp til banken, selv i saker hvor gjerningsmannen har tilstått. Når ofrene utsettes for svindel, blir de stående nærmest rettsløse.

– En av de største endringene i forslaget er et bankene blir ansvarlige for å sikre at de gir ut lån til rett person, og ikke lar seg svindle av identitetstyver, sier Inger Lise Blyverket.

– Vi forventer nå at bankene følger opp og får på plass ordninger som ivaretar kundene i større grad. I første rekke kan dette løses med at bankene utfører aktiv kontroll med å ringe opp eller sende SMS for å bekrefte at det er riktig søker som har bedt om lån.

– Bankene må også ta en pådriverrolle for teknologisk innovasjon på betalingstjenester, for eksempel ved bruk av biometri som ikke undergraver personvernet.

Du kan lese lovforslaget på regjeringens nettsider

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel