Siste nytt

Måler blodet ditt, men bryter personvernet

28. september, 2017

Forbrukerrådet har avdekket en rekke mangler ved forbruker- og personvernet i en ny undersøkelse av blodtrykksmålere og blodsukkerapparater for hjemmetesting. Alle produktene kan kjøpes i norske butikker og apotek.

– Apparatene i testen har til hensikt å forenkle og trygge hverdagen til folk. Det er derfor oppløftene å se at blodtrykksapparatene vi har testet, stort sett måler stabilt og nøyaktig. Flere app-tilkoblede apparater svikter imidlertid når det kommer til personvern og vilkår, sier fagdirektør Anne Kristin Vie.

Forbrukerrådet har sett på forbruker- og personvernet i fire blodtrykksmålere og tre blodsukkerapparater som brukes sammen med en smarttelefon og er utstyrt med tilhørende apper. Slike apper kan innebære utfordringer på disse områdene. Konsulentselskapet Bouvet har utført den tekniske delen av testen.

Testsituasjon ved test av blodtrykksmålere

Advarer med å koble til nett

Appene som apparatene er utstyrt med, bidrar til utvidet funksjonalitet som skylagring, visualisering av resultater og andre tilleggsfunksjoner, inkludert muligheter for å rapportere digitalt til legen din. Forbrukerrådet finner likevel grunn til å advare mot ukritisk å koble helseapparater som samler inn svært sensitive personopplysninger, til internett.

– Selv om funksjonene kan være nyttige for folk, er det uholdbart at enkelte apparater nærmest legger opp til at du skal miste kontroll på egne helsedata, sier Vie. Hun mener industrien må selv sørge for at vilkår og praksis ikke bryter brukerens personvern og grunnleggende forbrukerbeskyttelse.

– Brukerne skal ikke behøve å frykte at deres informasjon kan brukes til skadelig, direkte markedsføring eller prisdiskriminering, sier Vie.

Svake sikkerhetskrav

Flere av de app-tilkoblede produktene svikter når det gjelder personvern og sikkerhet, og informerer om vilkår på en lite tilfredsstillende måte. Enkelte sender potensielt sensitive helseopplysninger til selskaper i Øst-Asia og Nord-Amerika uten at brukerne opplyses om dette.

Forbrukerrådet mener det stilles for svake krav til sikkerhet når det kommer til internettilkoblede helseprodukter.

– Dette er opplysninger som er kommersielt attraktive for aktører. Det kan ikke være slik at du risikerer at helseopplysningene dine selges til for eksempel forsikringsselskap eller andre uvedkommende, sier Vie.

Må ha sikre måter å dele helsedata på

Forbrukerrådet etterlyser at pasienter får sikre måter å dele sine helseopplysninger med for eksempel fastlegen. De som bruker apparatene, oppfordres til å unngå å sende helseopplysningene som apparatet registrerer, på e-post.

– E-post er ikke er en sikker kanal for å sende data om egen helse, sier Vie. Samtidig ser vi at apparater ment for hjemmetesting kan være både nøyaktige og brukervennlige.

Hun påpeker at dette er teknologi som folk allerede har tatt i bruk, og er kommet for å bli.

Ehelse-apparater er enkelt tilgjengelige i butikk og apotek og på nett, men folk trenger trygge måter å dele informasjonen de selv henter inn med for eksempel fastlegen sin, sier Vie.

Produkt Egenskap Karakter
Andersson BDR 1.0

 

Håndledds-apparat
Pris: 159 kr

Sikkerhet/Personvern Grønt smile fjes, ikon
Vilkår Rødt surt fjes, ikon
Blodtrykksmåler av merket A03-X_iHealth BP7 iHealth BP7

 

Håndledds-apparat
Pris: 999 kr

Sikkerhet/Personvern Rødt surt fjes, ikon
Vilkår Rødt surt fjes, ikon
Blodtrykksmåler av merket A02-X_QardioArm A100 QardioArm A100

 

Overarms-apparat
Pris: 1220 kr

Sikkerhet/Personvern Rødt surt fjes, ikon
Vilkår Gult skeptisk fjes, ikon
Blodtrykksmåler av merket A04-X_Withings BP-801 Withings BP-801

 

Overarms-apparat
Pris: 1295 kr

Sikkerhet/Personvern Rødt surt fjes, ikon
Vilkår Gult skeptisk fjes, ikon
2in1-smart.Foto 2in1

 

Blodsukkerapparat
Pris: 199 kr

Sikkerhet/Personvern Grønt smile fjes, ikon
Vilkår *
contour-next-oneFoto Contour

 

Blodsukkerapparat
Pris: 199 kr

Sikkerhet/Personvern Grønt smile fjes, ikon
Vilkår Rødt surt fjes, ikon
ihealth.Foto IHealth BG5

 

Blodsukkerapparat
Pris: 700 kr

Sikkerhet/Personvern Rødt surt fjes, ikon
Vilkår Rødt surt fjes, ikon

* Vilkår følger ikke med dette produktet, og det er derfor ikke blitt testet.

Her er en detaljert oversikt over hva Forbrukerrådet testet innen sikkerhet og personvern

Intervju og foto?

Anne Kristin Vie, fagdirektør offentlige tjenester og helse, tlf: 995 68 816

Hvordan velge produkt?
Blodtrykksapparater kjøpt i butikk og apotek, måler stabilt, viser Forbrukerrådets test. Det er gjennomført en funksjonstest av samtlige produkter for å analysere brukervennligheten og nøyaktigheten i apparatene, i tillegg til at forbruker- og personvern er testet.
Se hele testen her 

En lignende test av blodsukkerapparater er også planlagt publisert på forbrukerrådet.no i oktober. 

Ti krav til bransjen
Representerer du en bransjeaktør som ønsker fornøyde brukere og økt tillit? Les Forbrukerrådets ti minstrekrav.

Abonner på vårt nyhetsvarsel