Siste nytt

Manglende personvern kan være en helserisiko

20. april, 2019

Fire av ti pasienter mener at andre kan overhøre sensitive opplysninger på legekontoret. Det viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet, som sier at dette i verste fall kan utgjøre en helserisiko.

Datainnsamlingen er gjort av Norstat med et landsrepresentativt utvalg, og tar for seg personvern i resepsjonen på legekontoret. Anne Kristin Vie er fagdirektør i Forbrukerrådet, og sier at du må kunne gi intime opplysninger og prøver her uten å sjeneres av naboens blikk og ører.

Undersøkelsen viser at hver sjette pasient har latt være å si ting til de ansatte, fordi uvedkommende kunne få det med seg. Én av tjuefem har latt være å levere intime prøver, som avføring, urin og sæd.

– Slike prøver kan være helt avgjørende for å finne ut av pasientens helsetilstand, og da er hvert enkelt av disse tilfellene alvorlige, til tross for at det ikke dreier seg om et større antall, poengterer fagdirektøren.

Hun mener det kan ramme hardt at andre får med seg noe som kun er ment for helsepersonalet. Det kan for eksempel dreie seg om rusavhengighet, alvorlig sykdom, og psykiske problemer.

– Dette må pasientene selv få velge hvem de vil dele med. I undersøkelsen utdyper en av deltakerne med at: «… det kan fort bli snakk på bygda, og så vet alle hvilke problemer jeg har».

Bakgrunnen for denne kvantitative undersøkelsen, er at forbrukerne selv har meldt dette inn som et problem til Forbrukerrådet. Interesseorganisasjonen har nemlig utviklet et digitalt verktøy for å kommunisere med forbrukerne, der den får innspill til arbeidet sitt. Der ble altså problematikken rundt personvern i legekontorenes resepsjon og venteværelse et tema.

Venteværelse.Foto

Personvern er helsevern

Anne Kristin Vie opplyser at alle legekontor har plikt til å sørge for at taushetsplikten ikke blir brutt. Hun sier at det er stadig større oppmerksomhet om personvern innen helsesektoren, men spør om det fysiske rommet er glemt til fordel for ensidig innsats innen datasikkerhet. Det handler nemlig også om hvordan de ansatte kommuniserer med pasienten, og utformingen av kontoret.

– Vi må ikke glemme at personvernet i høyeste grad kan bli rammet også i menneskemøter. Vi ser at pasientene mener de er for lite skjermet i dag, og derfor holder inne med ting. Da må legekontorene ta grep, og legge bedre til rette for personvern i resepsjonen og venteværelser. Det kan faktisk være helsebringende, avslutter hun.

Befolkningsundersøkelse om personvern i resepsjonen på legekontor

Pressebilde

Høyoppløselig bilde av Anne Kristin Vie

Foto: John Trygve Tollefsen

Abonner på vårt nyhetsvarsel