Mat

Rett til å vite: Bruk av genredigering i matproduksjon

14. desember, 2021

Forbrukerrådet mener behovet for kontroll og informasjon til forbruker må være bærebjelkene når Genteknologiutvalget skal vurdere endringer i lovverket knyttet til genteknologi.

Kvinne handler i matbutikken. Foto.
Foto: Colourbox.com

Det pågår prosesser både i EU og her i Norge for å se på genteknologilovgivningen. Forbrukerrådet har sendt skriftlig innspill til Genteknologiutvalget med vekt på hva det vil si for forbruker at man tar i bruk genteknologi og nye genredigeringsteknikker i matproduksjon.

Hovedpunktene i Forbrukerrådets innspill er:

  • Genmodifiserte organismer og produkter utviklet ved nye genredigeringsteknikker må også i framtiden gjennomgå grundig risikovurdering, og risikovurderes sak-for-sak for konsekvenser på både helse og miljø, deriblant dyrevelferd, økologisk påvirkning og næringsinnhold. 
  • Forbrukernes rett til å vite og rett til å velge må respekteres. Korrekt informasjon til forbrukerne om genredigeringsteknikker og/eller GMO-er er brukt i produksjonen av produktet er essensielt. Produkter må, uavhengig av hvilken genteknologi som er tatt i bruk, fortsatt merkes som GMO.  
  • Norge bør fortsatt være et foregangsland på regulering av genteknologi, inkludert genredigering, og ikke fravike eksisterende vurderingskriterier knyttet til helse og miljø, men også samfunnsnytte, bærekraft og etikk. Norge bør være en aktiv stemme i EU blant annet via nordisk samarbeid. 

Variert syn på ny teknologi

Forbrukere generelt er ikke imot å ta i bruk ny teknologi, men det har vært en grunnleggende skepsis og negativ holdning til GMO i Norge. Flere forbrukerundersøkelser både i Norge og internasjonalt viser at forbrukere har et variert syn på GMO og de nye genredigeringsteknikkene.

Forbrukere forstår at disse teknikkene kan tas i bruk for samfunnsnyttige formål, slik som å fremme dyrehelse, motstandsdyktighet mot sykdom, næringsrik mat osv. Samtidig er de bekymret for negative effekter, særlig for natur, økosystemer og biodiversitet.  

Genredigering i matproduksjon har potensial til å løse utfordringer innen klima og bærekraft, men det er fortsatt en del usikkerhet. Prinsippet om trygg mat og bærekraftig utvikling uten fare for helse og miljø på lang sikt må sikres – da må produkter utviklet ved genredigeringsteknikker vurderes trinn for trinn og i sak til sak.

Åpenhet og tillit essensielt for aksept

Åpenhet og tillit er avgjørende for at neste generasjons GMO-er vil bli akseptert av forbrukere og produsenter. Framover blir det viktig med en opplyst samfunnsdebatt. Det er videre avgjørende å sikre solid vitenskapelig grunnlag i utviklingen av nytt lovverk.

Teknologi gir store muligheter, og vi skal utnytte den til det beste for samfunnet. Risikovurderinger og behovet for kontroll som sikrer trygg mat i et langsiktig perspektiv vil fortsatt være grunnleggende. Vi håper samfunnsperspektivet og forbrukernes rolle får solid plass i utvalgets rapport. 

Under hvilke rammevilkår og på hvilken måte teknologien vil bli brukt i framtiden, tror vi vil være avgjørende for forbrukernes aksept. Forbrukernes rett til informasjon og til å kunne velge mener vi må stå fast. 

Les Forbrukerrådets innspill her
Abonner på vårt nyhetsvarsel