Mat

McDonald’s felt for ulovlig barne-spill

14. mai, 2019

Etter klage fra Forbrukerrådet, er McDonald’s felt for ulovlig markedsføring av usunn mat og drikke til barn gjennom et digitalt spill. Forbrukerrådet, sier seg glad for vedtaket, men mener at dagens håndhevingsmekanisme er for dårlig. Vi mangler både effektiv overvåkning og sanksjoner mot overtredelser.

I mars klaget Forbrukerrådet spill-appen «Happy Studio» fra McDonald’s inn til Matbransjens Faglige Utvalg (MFU). MFU har gitt Forbrukerrådet medhold i at spillet og hurtigmatkjeden bryter med retningslinjene som skal beskytte barn og unge mot markedsføring av usunn mat og drikke.

— Vi er fornøyd med at McDonald’s har fjernet spillet for nedlastning. Samtidig viser saken at store aktører i matbransjen tar for lett på ansvaret når de lager innholdsmarkedsføring og reklame til barn ned i 6-års alderen, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Dette er andre gang at «Happy Studio» fra McDonald’s klages inn for MFU. I 2014 ble McDonald’s felt for en nettside som inviterte barn til lek under samme navn.

McDonalds.Foto.

Ber politikerne komme på banen

Tidligere i år ble det kjent at også Coca-Cola fikk refs fra MFU, etter en klage fra Forbrukerrådet. Her ble det konkludert med at leskedrikkprodusenten hadde rettet markedsføring mot barn under tretten år på egen YouTube-kanal.

Forbrukerrådet mener barn og ungdom ikke beskyttes godt nok mot reklame for usunn mat og drikke. Gjentatte brudd viser at det må innføres både aktiv overvåkning og sanksjoner mot dem som bryter retningslinjene.

— Dersom barn skal få den beskyttelsen de trenger, er det åpenbart at politikerne, og barnas forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad, må komme sterkere på banen. Vi trenger strengere regler og sterke virkemidler for å få bort markedsføringen av usunn mat og drikke. Dagens ordning må gjerne være bransjestyrt, men den må bli langt bedre enn i dag, avslutter Blyverket.

Ordningen med MFU skal gjennomgås i 2019 av norske myndigheter. Forbrukerrådet forventer at det gjøres en gjennomgang der markedsføring rettet mot barn og unge kartlegges, også i sosiale medier.

Inger Lise Blyverket.foto

Inger Lise Blyverket

Forbrukerdirektør

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU)

Matbransjens Faglige Utvalg er en norsk organisasjon som er opprettet av Annonsørforeningen, NHO og Virke.

MFU vurderer og fatter vedtak vedrørende markedsføring av en rekke mat- og drikkevarer ovenfor barn og ungdom.

MFU virker som en selvjustisordning, men vedtakene har ingen juridisk betydning. Det er heller ikke slik at de som blir felt i MFU forplikter seg til å rette seg etter vedtaket, og MFU har ingen sanksjoner de kan iverksette dersom vedtakene ikke blir fulgt.

Abonner på vårt nyhetsvarsel