Siste nytt

Én av to nordmenn mener produkter med høyt klimaavtrykk bør avgiftsbelegges

17. november, 2021

47 prosent mener at produkter og tjenester med høyt klimaavtrykk bør avgiftsbelegges, ifølge en ny undersøkelse.  – Norske forbrukere vil være en del av løsningen, ikke problemet, sier Forbrukerrådet. 

I forbindelse med frokostseminaret «Vårt forbruk – vårt ansvar: Forbruk, klimautslipp og klimaregnskap» har Forbrukerrådet fått YouGov til å gjennomføre en undersøkelse om nordmenns forhold til forbruk og klima.

Strengere krav

Ifølge undersøkelsen mener nær halvparten av respondentene at produkter med høyt klimaavtrykk bør avgiftsbelegges. Seks av ti etterlyser bedre merking om samlet klimaavtrykk på produkter. Syv av ti mener at myndighetene må stille strengere krav til produkters levetid og reparerbarhet. 

– Det indikerer at forbrukerne kan være innstilt på at de minst miljøvennlige varene og tjenestene kan bli dyrere, sier Blyverket.  

Inger Lise Blyverket.Foto
Norske forbrukere ønsker å være en del av løsningen, sier Inger Lise Blyverket. Foto: John Trygve Tollefsen

– Informasjon fremmer forbrukermakt. Forbruker må sikres mer informasjon om produkters forventede levetid, reparerbarhet og miljøbelastning, sier Blyverket.  

På den måten får forbrukerne, ifølge Blyverket, anledning til ta gode og miljøvennlige valg, som å prioritere bort produkter med kort levetid og produkter som ikke kan repareres.

– Politisk ansvar

– Hvor ble det av forbruket i klimadebatten? Forbrukerperspektivet er helt sentralt for at en omstilling til et mer bærekraftig samfunn skal lykkes, sier Blyverket. 

Hun etterlyser tiltak fra myndighetene.  

– Norske forbrukere ønsker en mer aktiv klimapolitikk, og det er et politisk ansvar å legge til rette for at det blir enklere å ta gode miljøvalg som forbruker. I lys av de store miljøproblemene vi står overfor, kan vi ikke innrette samfunnet slik at vi belønnes for å bruke og kaste, mens det skal være dyrt og vanskelig å ta vare på det vi allerede har, sier Blyverket. 

Frokostseminaret Vårt forbruk – vårt ansvar: Forbruk, klimautslipp og klimaregnskap kan strømmes her

Last ned Forbrukerrådets rapport om forbruk og klima
Inger Lise Blyverket.foto

Inger Lise Blyverket

Forbrukerdirektør

Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft

Abonner på vårt nyhetsvarsel