Økonomi

Momsfri reparasjon må inn i statsbudsjettet for 2023

26. april, 2022

Myndighetene må sørge for at det blir lettere å ta vare på det vi har. I et brev til Finansdepartementet går derfor nå flere organisasjoner sammen om å fremme forslag om momsfritak. – Regjeringen må ta det første skrittet og foreslå momsfritak på reparasjoner av hvitevarer allerede i neste års statsbudsjett, mener Forbrukerrådet.

I Hurdalsplattformen fastslås det at norsk økonomi må gå fra en lineær økonomi basert på bruk-og-kast til en sirkulær økonomi basert på tanken om at minst mulig ressurser skal gå til spille.

Inger Lise Blyverket.Foto
Sirkulær økonomi: Regjeringen må ta grep ved neste budsjettmøte, mener Inger Lise Blyverket. Foto: John Trygve Tollefsen

Sammen med Avfall Norge, Elektronikkbransjen, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Ombrukt, Regnskap Norge og Restarters Norway, ønsker Forbrukerrådet å fjerne momsen på reparasjoner av blant annet småelektronikk, mobiltelefoner, datamaskiner, fjernsynsapparater, klær og sko, møbler, sykler og hvitevarer.

Forbrukerrådet: Nullsats må inn i neste års statsbudsjett

Norske forbrukere er opptatt av å ta miljøvennlige valg. Forbrukerrådets befolkningsundersøkelse om sirkulær økonomi fra juni 2021 viser at nesten ni av ti mener at merverdiavgiften på reparasjonstjenester enten bør reduseres eller fjernes helt.

For å lykkes med omstillingen er det en forutsetning at forbrukerne blir med på laget. Billigere reparasjoner er stedet å starte, ifølge Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

– Med befolkningens ønske om lavere eller ingen moms på reparasjoner som utgangspunkt, kan vi ikke innrette skatte- og avgiftssystemet på en slik måte at vi belønnes for å bruke og kaste, mens det skal være dyrt og vanskelig å ta vare på de tingene vi allerede har, sier Blyverket.

Regjeringen må ta det første skrittet, mener Blyverket. Hun sier forslaget om momsfritak må fremmes i forbindelse med neste års statsbudsjett.

– Innfasing av merverdiavgift med nullsats for reparasjonstjenester bør innføres så raskt som mulig. Et forslag om dette bør derfor fremmes allerede i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, sier Blyverket.

– På tide å ta grep i Norge

Å redusere moms på reparasjoner er lønnsomt for både forbruker og bedrifter, sier Martin Brandtzæg. Foto: Torbjørn Schei

Vi skal ikke lengre enn til Sverige for å se tilsvarende tiltak. Der har det siden 2017 vært reduserte satser på reparasjon av blant annet sykler og tekstiler. Den svenske regjeringen har nylig også foreslått å redusere satsen ytterligere fra 1. juli i år.

Det er på tide at Norge også tar grep, ifølge Martin Leander Brandtzæg i Naturvernforbundet, en av organisasjonene bak brevet til Finansdepartementet.

– Naturvernforbundet er opptatt av å komme i gang med konkrete tiltak som vil bidra til en sirkulær omstilling. Å redusere momsen på reparasjoner er lurt. Da gjør vi det mer lønnsomt for folk å velge reparasjon fremfor å kjøpe nytt, og vi sørger for å premiere de bedriftene som satser på reparasjonstjenester fremfor salg av nye produkter, sier Brandtzæg.

Også reservedeler må fritas for moms

En nullsats på moms på reparasjoner vil slå positivt ut for næringspolitikken, blant annet ved gjøre det mer attraktivt å starte nye virksomheter som tilbyr reparasjonstjenester.

Det forutsetter imidlertid at også reservedeler fritas for moms, ifølge Jan Adelsten Røsholm, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

– Reparasjoner og forlenget levetid for produktene er en viktig del av den sirkulære økonomien. Det er imidlertid viktig at også reservedeler fritas for moms, da disse som regel utgjør mer enn halvparten av den totale reparasjonskostnaden, sier Adelsten Røsholm.

Sammen med resten av de undertegnede organisasjonene mener han at all reparasjon på forbrukerelektronikk bør være avgiftsfritt på lang sikt, og at hvitevarer er stedet å starte.

Reparasjoner er viktig for en sirkulær økonomi, men reservedeler må også fritas for moms, mener Jan Adelsten Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Foto: Stian Sønsteng

Høy effekt på momsfritak på hvitevarereparasjoner

Nylig lanserte Forbrukerrådet i samarbeid med Oslo Economics en rapport om effekten av momsreduksjon og momsfritak ved reparasjoner på utvalgte produktområder. Konklusjonen er at for hvitevarer vil et slikt tiltak ha en høy effekt.

Noen av årsakene til det er at hvitevarer i utgangspunktet er egnet for reparasjon. Det eksisterer allerede et marked og det krever lite innsats for forbrukerne fordi reparatørene som regel kommer hjem til forbrukeren for å utføre reparasjonen. En vaskemaskin fra 2010 gjør også omtrent den samme jobben som en splitter ny vaskemaskin.

Det gir Forbrukerrådet grunn til å tro at forbrukere heller vil velge reparasjon fremfor å kjøpe ny, mener Inger Lise Blyverket. Nå er tiden inne for å tenke sirkulært, sier hun.

– Skal vi delta aktivt i det grønne skiftet må vi ta vare på tingene vi allerede har i mye større grad enn før. Da må myndighetene spille på lag med oss forbrukere, og gjøre det enklere og billigere for oss å ta miljøvennlige valg i hverdagen, sier Blyverket.

PS: Opptatt av grønn forbrukermakt? Onsdag 11. mai arrangerer Forbrukerrådet frokostseminar på Sentralen i Oslo, der temaet er EUs sirkulærøkonomipakke. Meld deg på her.

Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft

Les brevet til Finansdepartementet her Rapport fra Oslo Economics Meld deg på seminar om EUs sirkulærøkonomipakke her Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker