Digital

Mye ugjort i Bredbånds-Norge

24. mai, 2018

Det gjenstår fortsatt mye før vi har et velfungerende bredbåndsmarked. Forbrukerrådet etterlyser økt konkurranse, utjevning av geografiske forskjeller og mer gjennomsiktighet.

Forbrukerrådet gjennomgikk høsten 2017 markeds- og konkurransesituasjonen i markedet for høyhastighets bredbånd. Rapporten avdekket at det fortsatt er mye ugjort.

– Det er fortsatt altfor vanskelig å orientere seg i markedet. De fleste av oss har også få reelle valgmuligheter når vi skal velge bredbånd, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

– Tilbudet av høyhastighets bredbånd i grisgrendte strøk er også bekymringsfullt, og vi frykter at vi kan ende opp med digitale A- og B-lag, hvis det ikke i større grad legges til rette for utbygging.

Bredbåndskabel.foto

Med bakgrunn i funnene foreslår Forbrukerrådet følgende tiltak:

 1. Data om bredbåndsmarkedet må tilgjengeliggjøres

  De kommersielle aktørene bør vise hvor de leverer bredbånd, slik at det er mulig å vurdere alternative teknologier, hastigheter og priser.

 2. Det bør utarbeides en veileder for borettslag

  Boligsammenslutninger bør få økt innkjøpsmakt ved kjøp av høyhastighets bredbånd, for eksempel ved gå sammen om å stille krav til etablering av tekniske grensesnitt.

 3. Det bør legge til rette for større og rimeligere datapakker

  Små datakvoter hindrer konkurransen med fast bredbånd, og bør uansett økes for å møte kundenes ønsker og forventninger.

 4. Bredbånd bør gjøres til en rettighet

  Tilgang på høyhastighetsbredbånd bør gjøres til en rettighet, for å unngå at det utvikler seg digitale klasseskiller.

 5. Økt regulering ved monopoladferd

  Dersom fravær av grossistregulering av bredbåndsaksess fører til monopoladferd i form av høyere priser og dårligere tjenestetilbud, bør det gripes inn mot dette.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel