Økonomi

Nordic Securities mister konsesjonen: Småsparere lurt på det groveste

4. juli, 2017

Nordic Securities mister konsesjonen til å selge spareprodukter etter at anken deres ble forkastet av Finansdepartementet, og må innen 15. september ha avviklet sin virksomhet.

Nordic Securities mister konsesjonen til å selge spareprodukter etter at anken deres ble forkastet av Finansdepartementet, og må innen 15. september ha avviklet sin virksomhet.

– Saken er en økonomisk tragedie for de forbrukerne som er lurt av Nordic Securities. Basert på Finanstilsynets grundige gjennomgang er dette trolig den groveste saken vi har sett dette tiåret, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Kundene var vanlige småsparere som selskapets pågående selgere ringte opp. Forbrukerrådet mener Finanstilsynet har gjort et stort og viktig arbeid i saken. Blant annet har tilsynet gjennomgått 1200 telefonsamtaler og sms-er mellom selgerne og kundene.

– Når vi ser alvorlighetsgraden i tilsynets rapport, må det nok påregnes rettslige etterspill, sier Jensen.

– Kundenes sparepenger var dødsdømte

Gjennomsnittlig tapte kundene 68 prosent av sparepengene årlig, viser Finanstilsynets beregninger, til tross for at børsene steg i måleperioden. Årsaken til kundenes store tap finner vi i gebyrene. Årlige gebyr utgjorde 69 prosent av innskutt kapital. Kundene måtte altså oppnå 69 prosent i årlig avkastning på investeringene for å gå i null etter gebyrene. Selskapet skjulte tapene for kundene, viser Finanstilsynets rapport.

– Kundenes penger var dødsdømte i det øyeblikket de overførte dem til Nordic Securities. Dette er ikke investeringsrådgivning. Selskapet konstruerte en gebyrmaskin som hyppig utløste nye gebyr på de samme sparepengene ved å få kundene til å gå ut og inn av investeringene nesten daglig, sier Jensen.

– Har lurt kundene dobbelt

Finanstilsynet dokumenterer at gründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes har vært tungt involvert i driften av selskapet og utpekes som de ansvarlige. Tilsynet har påvist at de to gründerne dumpet egne aksjer i Nordic Securities morselskap på selskapets egne kunder. Kundene betale 200 millioner kroner for aksjene basert på at selskapet var verdt en halv milliard kroner.

– Det er dobbelt skandaløst at Egenæs og Tangenes først har loppet kundene gjennom en hinsides gebyr-generering, for deretter å dumpe selskapets aksjer på de samme kundene. Verdien på selskapet er trolig kraftig oppblåst da den ikke kan begrunnes i selskapets omsetning eller resultater, sier Jensen, og legger til at Nordic Securities synes å ha operert helt uten filter.

Da de dumpet selskapets aksjer på kundene, fikk de kundene til å underskrive på at dette ikke var investeringsrådgivning. På den måten skulle de være uten rettslig ansvar for denne egenhandelen.

– Heldigvis godtok ikke Finanstilsynet dette, og mente dette var investeringsrådgiving selv om kundene hadde signert, sier Jensen.

Bløffet om lønnsom metode for å finne de beste investeringene

Finanstilsynets rapport slår fast at rådene til kundene var dårlige. Aksjerådene gikk i hytt og vær. Undersøkelsen viste at hele 72 prosent av investeringsrådene enten gikk motsatt vei av, eller ikke var dekket av foretakets offisielle gjeldende anbefaling i morgenrapport eller selskapsanalyse.

«Foretakets meglere ga i stor utstrekning svakt funderte investeringsråd, basert på magefølelse og løse gjetninger», skriver Finanstilsynet. Tilsynet hevder investeringsanbefalingene fremsto som motivert av et ønske om å lede kundene til høyest mulig transaksjonshyppighet.
– Sannhetsgehalten i det de fortalte kundene, synes sørgelig lav sett i lys av de katastrofale resultatene i investeringene de varmt anbefalte, sier Jensen.

Eksempler fra opptakene som viste hvordan selgerne bløffet om forventet avkastning:

«Vi har en analysefilosofi her basert på momentum, og den er utprøvd i markedet i fem år, og har slått markedet».
«Du kan lære å tjene penger ved bruk av vår strategi».
«Vi slo børsen med tre ganger i fjor».
«Det er gode penger å tjene når du slenger deg på når markedet er så lavt».
«Vi har hatt en avkastning på morgenrapporten vår på 30 % i 2013, så fulgte vi opp med 17 % i 2014».

Styr unna useriøse investeringsrådgivere – Sjekkliste:

Jo mer komplisert og ugjennomsiktig en investering er sammensatt, desto større er muligheten til pristilsløring med dertil høye gebyrer –  en mulighet som utnyttes, viser Forbrukerrådets mangeårig arbeid med spareprodukter. Komplekse produkter er også med på å tilsløre risikoen. 

Avkastningspotensialet er gjerne tydelig presentert, mens risikoen er nedtonet. Også investeringens innhold kan omtales på en måte som skjuler ulemper, som for eksempel innlåsingseffekter (vanskelig å selge seg ut), gebyrer, tilbyders eller utsteders fortjenestemargin og risiko. Det kan f.eks være vrient å forstå om investeringen er et aksjekjøp, innlån eller innskudd.

Børsnoterte aksjeselskaper, på f.eks Oslo Børs, er gjenstand for streng regulering. All informasjon og omsetning er underlagt lovbestemte regler. Aksjeselskaper som ikke er notert på børsen, som omsettes i det såkalte gråmarkledete, er utenfor den strenge lovmessige beskyttelsen. I gråmarkedet er gjerne selskapsinformasjonen skjev fordelt mellom de som har kunnskap om aksjeselskapet og de uprofesjonelle. Husk at den aksjen du kjøper, er det noen som ønsker å selge. Og selgeren er antagelig en profesjonell investor som vet noe om aksjeselskapet som du ikke vet! Å investere i unoterte aksjer er som å sette seg ved bordet til de hardbarka pokerspillerne i Las Vegas i den tro at du skal seire. Men motparten har mer kunnskap enn deg. Det er flere eksempler på at profesjonelle investorer har kvittet seg med råtne aksjer ved å dumpe dem på de ikke-profesjonelle gjennom useriøse finansrådgivere.

Selskaper på Finanstilsynets advarsel-liste bør man holde seg langt unna. Listen oppdateres løpende, men må ikke anses som komplett. Det har vært flere episoder med svindel fra selskaper som ikke var oppført på listen.

Høy avkastning til lav risiko er en gjenganger blant de useriøse. Høy avkastning til lav risiko er ikke mulig. I så fall er det feilprising i finansmarkedet, noe som fanges raskt opp av de profesjonelle investorene. Slik kunnskap tilflyter småsparerne til sist.

Under en samtale er villigheten stor til å «oppklare» det kunden måtte ha av kritiske oppfatninger. Muntlig kan risikoen tones ned ytterligere mens avkastningspotensialet prates opp. Det som sies muntlig kontrolleres nemlig sjelden av tilsynsmyndighetene, i motsetning til det skriftlige materialet.

Intervju og foto?

Kontakt Jorge B. Jensen
tlf. 930 84 578

Høyoppløselig foto: Jorge B. Jensen

Abonner på vårt nyhetsvarsel