Siste nytt

Nordmenn frykter for egen trygghet i taxi

3. mars, 2019

Hver fjerde nordmann har følt seg utrygg i taxi. Det viser Forbrukerrådets undersøkelse, som også avdekker at seks av ti har hatt en negativ opplevelse med sjåføren.

Forbrukerrådet gjorde den samme undersøkelsen i 2014, og nå oppgir litt flere at de har følt seg utrygge, enn den gangen. Flere kvinner enn menn har følt seg utrygge. Nesten hver tredje kvinne svarte ja på dette spørsmålet, mot hver fjerde kvinne i 2014.

Bør miste retten til å kjøre i alvorlige tilfeller

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet, og er tydelig på at dette er uholdbart. I undersøkelsen rapporterer seks av ti at sjåførene har kjørt uforsvarlig, tatt omveier, eller hatt kommunikasjonsproblemer som følge av dårlige norskkunnskaper. Noen forteller også om trusler og fysiske tilnærmelser. I Oslo har hele tre av fire hatt negative opplevelser som dette.

– Det er rystende at så mange har fryktet for sin egen trygghet i en taxi. Når du betaler en profesjonell for transport, skal du komme deg trygt hjem uten å være redd. I dag er det altså ofte ikke slik, og nå må politikerne gripe anledningen til å gjøre noe med det.

Blyverket viser til at regjeringen i vår skal legge frem et forslag for Stortinget om endringer i taximarkedet:

– Vi må sikre at sjåføren utfører jobben sin skikkelig uten å gjøre passasjeren engstelig. Forbrukerrådet har derfor i vårt høringssvar foreslått at det skal straffe seg når sjåføren svikter. I de mest alvorlige tilfellene må han rett og slett miste retten til å kjøre taxi.

Taxi.Foto

Foto: Forbrukerrådet

Må sørge for bevis til etterforskning og klage

Forbrukerrådet har også foreslått at politiet må få flere opplysninger når turen ender i anmeldelse.

– Kriminelle handlinger skal forfølges. Da må politiet få vite hvilken sjåfør som har kjørt taxien hvor, de gangene det blir etterforskning. Så er det også viktig at politiet benytter seg av muligheten de allerede har til midlertidig å frata sjåføren retten til å kjøre når det er grunn til det, understreker forbrukerdirektøren.

Forbrukerrådet mener også at nye digitale løsninger vil bidra. Da kan du sjekke at sjåføren er den han utgir seg for å være, og at han har valgt den raskeste veien. Det gir også bevis, hvis det er grunn til å klage.

Inger Lise Blyverket.foto

Inger Lise Blyverket

Forbrukerdirektør

Dette skjer fremover

Et utvalg satt sammen av Nærings- og fiskeridepartementet har denne uken levert en rapport om muligheten for å fjerne krav om taksameter, og åpne for blant annet måling basert på GNSS/GPS. En slik løsning vil som utgangspunkt baseres på sjåfør og passasjers sammenkoblede enheter.

Forbrukerrådet håper Stortinget får behandlet en lovendring til våren, og at reglene som øker forbrukers trygghet, innføres.

Pressefoto

Foto av Inger Lise Blyverket til fri bruk. Foto: John Trygve Tollefsen

Abonner på vårt nyhetsvarsel