Økonomi

Nordmenn gir fra seg 300 millioner i unødvendige pensjonsgebyrer

18. januar, 2017

Forbrukerrådet lanserer nå Gebyrsjekken på finansportalen.no, som viser folk hva de betaler for å være kunde hos pensjonsselskaper – og hva de kan spare.

– Vi kan ikke la gebyrfesten fortsette for pensjonsselskapene, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

– Norske forbrukere belastes årlig med om lag 300 millioner kroner i såkalte administrasjonsgebyrer, helt unødvendig, sier Flesland. Administrasjonsgebyret er prisen du betaler for å få lov til å være kunde i et pensjonsselskap.

Har du sluttet i en jobb hvor du fikk innskuddspensjon, har du fått et pensjonskapitalbevis. Da blir du automatisk kunde i det selskapet som din tidligere arbeidsgiver bruker – og du må selv betale gebyrene for hvert år som går.

Gebyrer spiser av din pensjon

Forbrukerrådet oppfordrer forbrukere til å ta Gebyrsjekken på finansportalen.no for å finne ut hvor mye de betaler i gebyrer.

– For mange forbrukere kan hele avkastningen bli spist opp av administrasjonsgebyret alene. Da bør de bytte pensjonsselskap, sier Flesland.

Forbrukerne kan nemlig velge å flytte sine pensjonskapitalbevis til selskaper som ikke tar administrasjonsgebyr i det hele tatt.

Mens enkelte selskaper ikke tar administrasjonsgebyr, belaster andre deg med inntil 4,5 prosent i året, viser Gebyrsjekken på finansportalen.no.

Tåkelegger prisene

– Hvordan kan de gjøre dette, spør Flesland. Hun tror mye av årsaken ligger i at flere pensjonsselskaper har kompliserte gebyrmodeller, som i praksis tåkelegger prisen forbrukerne må betale årlig.

Et eksempel skriver markedsledende pensjonsselskap Storebrand på sitt nettsted:

  • Administrasjonsgebyr trekkes månedlig av saldo: 0,5 prosent av G per år (G = Folketrygdens grunnbeløp).
  • For avtaler under 25 prosent av G, vil administrasjonsgebyret reduseres i tråd med avtalens saldo. Årlig administrasjonsgebyr vil maksimalt utgjøre 2 prosent av saldo.

– Dette er forvirrende, og som forbrukere fortjener vi tydelige priser. Når du kjøper ost i butikken, så står det ikke på prislappen at den koster 0,49 % av G per kilo, sier Flesland.

Ber folk ta Gebyrsjekken
Forbrukerrådets nyvinning på finansportalen.no gir en oversikt over hva du betaler i administrasjonsgebyr på dine pensjonskapitalbevis. Den tolker selskapenes gebyrmodeller og gir en konkret pris.

– Gebyrsjekken gjør det mulig for forbrukere å se hva du faktisk betaler og sammenligne priser. Lavere gebyrer gir mer i pensjon, sier Flesland.

Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon. Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben, og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn til din pensjon mens du har vært ansatt. Hvis du har hatt flere arbeidsgivere, kan du ha flere pensjonskapitalbevis. Det er du som bestemmer hvilket selskap som skal ta vare på pensjonskapitalbevisene dine. Det er store variasjoner i størrelsen på administrasjonsgebyret. Det lønner seg alltid å slå dem sammen. Da får du bedre oversikt og lavere gebyrer.

Har du sluttet i en jobb som hadde innskuddspensjon, har du fått pensjonskapitalbevis. Er du usikker på om du har pensjonskapitalbevis, og hvor mye som er spart opp på dette, logg deg på norskpensjon.no . Der får du oversikt over hvilke pensjonskapitalbevis og andre individuelle pensjonsavtaler du har. Du kan logge deg på med Bank ID. Gå deretter til finansportalen.no og ta Gebyrsjekken.

1.Tolker selskapenes kompliserte prismodeller, og gir svar – i kroner og øre – på hva du betaler i gebyrer.
2.Sammenlikner alle selskapene for deg, og viser deg hva du kan spare på å flytte dine pensjonskapitalbevis til de ulike selskapene.

Du finner Gebyrsjekken på finansportalen.no

Legg inn din sparesaldo, som er det samme som beløpet på pensjonskapitalbevisene dine. Da får du oppgitt et helt konkret beløp – i kroner og øre – som viser hva du faktisk betaler hvert år i unødvendige gebyrer. Videre får du en oversikt over hva du kan spare på å flytte dine pensjonskapitalbevis til de ulike selskapene.

Har du byttet jobb en eller flere ganger, er du automatisk blitt kunde i det pensjonsselskapet din forrige arbeidsgiver brukte. Men du kan selv velge hvilket pensjonsselskap du skal være kunde hos. For eksempel kan du velge et selskap som ikke tar administrasjonsgebyr.

Gebyrsjekken på finansportalen.no viser at valgene du tar om pensjonssparing i dag, får store utslag for hva du får i pensjon i fremtiden.

Administrasjonsgebyret er prisen du betaler for å få lov til å være kunde hos et pensjonsselskap. Det finnes pensjonsselskaper som ikke tar administrasjonsgebyrer i det hele tatt, mens andre tar over 450 kroner årlig. Du kan selve velge et selskap med lave eller ingen administrasjonsgebyrer.

Norske forbrukere har over 45 milliarder kroner til forvaltning hos pensjonsselskapene. Ved utgangen av 2015 var det utstedt nesten 1,2 millioner pensjonskapitalbevis, ifølge tall fra Finans Norge. Gjennomsnittlig sparesaldo er ca. kr 38 000,-, men et betydelig antall har saldo på kr 10 000,- eller lavere. I disse tilfellene kan det årlige administrasjonsgebyret utgjøre mer enn 4,5 % av sparesaldo. Da bør du bytte selskap. Bruk Gebyrsjekken på finansportalen.no, og se hva du betaler – og hva du kan spare.

Den som er ansatt i en privat bedrift, er omfattet av en av følgende alderspensjonsordninger gjennom sitt nåværende arbeidsforhold:
Ytelsespensjon (ca. 144 000 personer)
Innskuddspensjon (ca. 1 245 000 personer)
Hybridpensjon (ca. 1200 personer)

Antall ansatte omfattet av de ulike ordningene per utgangen av 2015 i parentes.
(kilde: Finans Norge)

Abonner på vårt nyhetsvarsel