Økonomi

Norgeshistoriens største gruppesøksmål opp i Høyesterett

30. august, 2019

DNB-søksmålet er tatt inn i Høyesterett.

Gruppesøksmålet mot DNB, som hittil har utspilt seg over 4 år i rettssystemet, skal opp til en siste vurdering i Høyesterett. Det besluttet rettsinstansen i dag. Forbrukerrådet vant saken i lagmannsretten, og DNB valgte å anke.

– Allerede da vi bestemte oss for å ta saken til retten, var vi forberedt på at den kunne gå helt til Høyesterett, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

– Det er andre gangen vi er i Høyesterett med DNB i løpet av denne saken. Den første runden var for å få gjort det mulig å kjøre gruppesøksmål. Der gikk saken forbrukernes vei, og vi håper igjen at Høyesterett kommer til en god, prinsipiell avklaring i forbrukernes favør. Denne saken har allerede hatt en disiplinerende effekt på bransjen, og vi ser at flere banker har justert prisene sine på fond i løpet av de siste månedene, sier Blyverket.

Høyesterett skal nå vurdere om forbrukerne har krav på prisavslag. Saken gjelder 180 000 DNB-kunder, og kravet beløper seg til ca. 430 millioner kroner.

Inger Lise Blyverket i lagmannsretten

Lang prosess

Nå som saken tas opp av Høyesterett, ender søksmålet trolig opp med til sammen fem år i rettssystemet, fra start til slutt.

– Det viser hvor lang tid det tar å få rett når man klager på investeringsprodukter. Denne saken har krevd mye ressurser og tid fra vår side, og det er ganske åpenbart at enkeltforbrukere vanskelig kunne ha kjempet denne kampen på egen hånd. Det tyder på at det er på tide med endring. Finansielle tjenester er for langt unna andre typer varer og tjenester når det gjelder å få prisavslag for et dårlig eller feilpriset produkt, sier Blyverket.

Det er ikke bare i Norge at saken følges tett. Forbrukerorganisasjonene i Europa og EUs finanstilsyn venter også på avgjørelsen fra Høyesterett.

– Det er stor oppmerksomhet rundt denne måten å forlede kunder på, og EUs finanstilsyn og flere nasjonale finanstilsyn i Europa har satt inn ressurser for å bekjempe problemet. Det er mange som nå ser til Norge på grunn av denne rettssaken, forteller Blyverket.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel