Norske forbrukere betaler prisen for manglende konkurranse i mobilmarkedet. Sammenlignet med Sverige og Danmark, betaler vi nær 40 prosent mer, samtidig som vi bruker mye mindre data.  

– Norske mobilkunder kommer svært dårlig ut av sammenligningen med våre naboland. Duopolistene Telenor og Telia anstrenger seg ikke nevneverdig med å utfordre hverandre på verken pris eller størrelse på datapakker, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Tris, ung kvinne holder mobiltelefon.Foto

Foto: Colourbox

Dette reflekteres også i databruk, hvor nordmenn nøyer seg med 5,5 gigabyte i måneden. Dette er et godt stykke bak våre naboland. Finland topper listen med nesten 20 gigabyte i måneden, som er 259 prosent mer enn det nordmenn bruker. Bak følger danskene og svenskene, som bruker henholdsvis 44 og 28 prosent mer data enn norske mobilkunder.

Datatrafikk 2017 2018
Finland 15 574 MB 19 610 MB
Danmark 6 056 MB 7 848 MB
Sverige 5 704 MB 6 995 MB
Norge 4 487 MB 5 465 MB

Månedlig databruk pr kunde 

– Selv om ICE er i ferd med å bygge det tredje nettet, og aktører som Chili mobil utfordrer med fri data, er det langt frem til vi har et marked som tåler sammenligningen med våre naboland, sier Inger Lise Blyverket.

Tjener gode penger på deg og meg

Selskapene møter ofte kritikken om høye priser og små datapakker med å vise til høye utbyggingskostnader. Dette er bare deler av sannheten. Ser vi på inntjeningen per kunde, gjør Telenor og Telia svært god butikk i Norge.

Inntjening 2017 2018
Norge 252 kr 257 kr
Sverige 170 kr 168 kr
Finland 144 kr 154 kr
Danmark 140 kr 146 kr

Månedlig inntjening pr kunde

– Det blir også ofte pekt på høye hastigheter i norske mobilnett, som svar på høye priser. Og det er vel og bra at det går kjapt. Samtidig er det greit å minne om at det ofte går fort på veien når det er lite trafikk, sier Inger Lise Blyverket.

– Det får opplagt konsekvenser når to selskaper kontrollerer 90 prosent av markedet. Det ser vi ikke minst når mobilselskapene i Norge tjener over 40 prosent mer per kunde, sammenlignet med de andre nordiske landene, sier Inger Lise Blyverket.

Skru til konkurransen i mobilmarkedet

Regjeringen varslet tidligere i høst at den vil legge frem en stortingsmelding om konkurransesituasjonen i mobilmarkedet. Forbrukerrådet venter utålmodig på resultatet.

– Vi trenger myndigheter som aktivt fører tilsyn og legger til rette for reell konkurranse. Vi håper digitaliseringsminister Nikolai Astrup blant annet ser på kostnader ved å leie plass i nettene, og hva som skal til for å få på plass et fullverdig, tredje mobilnett, sier Inger Lise Blyverket.

– Digitaliseringen av samfunnet forutsetter at alle er koblet på nett med god kapasitet. Da hjelper det ikke med selskaper som drar beina etter seg for å gi brukerne et fremtidsrettet tilbud.

Undersøkelse: Kundeinntekter og datatrafikk i mobilmarkedet

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto
Øyvind H. Kaldestad
Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker