Økonomi

Ny jobb? Husk å beholde forsikringen.

12. januar, 2023

Har du livs- eller uføreforsikring gjennom jobben bør du fortsette denne avtalen om du går av med pensjon eller bytter jobb. — Velger du å avstå, kan du senere ha mistet retten til å tegne forsikring, sier Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Illustrasjonsfoto av en person som er i ferd med å skrive under på en kontrakt.
Foto: Scott Graham på Unsplash

I mange tilfeller er det mye penger å spare på å bytte forsikringsselskap. Derfor oppfordrer Forbrukerrådet ofte forbrukere å gå igjennom avtalene sine og sammenlikne dem med tilsvarende og rimeligere avtaler. 

Det er imidlertid noen få tilfeller hvor det ikke lønner seg å si opp eller bytte forsikring. Livs- og uføreforsikring er forsikringer vi ofte får tegnet igjennom jobb.

— Disse forsikringene vil kunne utgjøre stor forskjell for deg om du skulle bli rammet av sykdom, og avtalene du tegner gjennom jobb er ofte gode, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

— Hold på forsikringen du har gjennom jobben

Har du kollektiv uføredekning og/eller livsforsikring gjennom jobb er det som regel smart å beholde avtalen selv om du bytter jobb eller går av med pensjon. En livsforsikring blir dyrere å tegne jo eldre du blir. Sier du opp den kan du fort ende med å måtte tegne en avtale som er langt dyrere enn den du hadde. 

— Vi ser eksempler på folk som bytter jobb og takker nei til videreføring av uføreforsikringen. I takt med antall år de har vært i samme jobb har prisen på forsikringen gått ditto oppover. Dersom ny arbeidsgiver ikke tilbyr tilsvarende uføreforsikring, må de ofte tegne en ny avtale til en langt høyere pris, sier Jensen. 

Forsikringen blir dyrere med alderen

Hvis du går av med pensjon og velger å ikke videreføre livsforsikringen din står du i fare for å få en avtale med mye dårligere betingelser. I verste fall får du ingen livsforsikring i det hele tatt. 

Portrettfoto av fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge B. Jensen.
Jorge B. Jensen. Foto: John Trygve Tollefsen

— Jo eldre man blir, jo dyrere blir livsforsikringen. Derfor anbefaler vi at man holder på livsforsikringen etter man går av med pensjon. Dersom du bytter jobb anbefaler vi det samme med uføreforsikringen, sier Jensen, og understreker:

— Takker du nei til videreføring, eller sier opp avtalen kan du i verste fall stå uten en slik forsikring.

Forsikringsselskapet har opplysningsplikt

Bytter du jobb eller går av med pensjon skal du få informasjon om videreføring av avtalene du allerede har. 

Forsikringsselskapet er nemlig pliktige til å tilby omgjøring fra kollektiv til individuell ordning, og skal veilede deg dersom du velger å skifte jobb eller trer inn i pensjonistenes rekker. Jensen kommer med en oppfordring: 

— Bytter du jobb bør du som regel videreføre uføreforsikringen. Går du av med pensjon trenger du ikke uføreforsikring, men du bør videreføre livsforsikringen din på individuell avtale. 

Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker