Forbrukerrettigheter

Ny lov: Elsparkesykkelen kan sette deg i milliongjeld 

14. desember, 2022

Fra 1. januar 2023 må du ansvarsforsikre elektriske sparkesykler og andre små elektriske motorvogner. Du tar en svært stor risiko ved å la utstyret ditt være uforsikret.  

I juni 2022 ble elsparkesykler og andre små elektriske fremkomstmidler omklassifisert fra sykkel til liten elektrisk motorvogn.  Utleiesykler er forsikret av utleier, men personlige kjøretøy må altså forsikres fra 1.1.2023. Elsparkesyklene, som tidligere kanskje ble sett på som leketøy, er nå lovmessig sett en motorvogn.  

– Innbo- og reiseforsikringen din inneholder vanligvis en ansvarsforsikring, men disse dekker ikke ansvar for små elektriske motorvogner fra og med 1. januar 2023. Da må du ha egen ansvarforsikring for hvert elsparkesykkel du eier, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.  

Du trenger forsikring for hver elsparkesykkel, svevebrett, elektriske rullebrett eller par med elektriske rulleskøyter som du har. Egne forsikringsavtaler for disse vil tilbys av alle forsikringsselskap som også tilbyr ansvarsforsikring for bil – og prisen vil ligge på ca. 50 – 100 kroner måneden.  

Foto: Forbrukerrådet

Kan få store konsekvenser 

Så lenge fremkomstmiddelet du bruker er å regne som et liten elektrisk motorvogn, har du forsikringsplikt (se faktaboks). Uten forsikring tar du en veldig stor risiko.   

– Trafikkforsikringsforeningen erstatter de skadene som uforsikret motorvogn gjør, men kan kreve summen tilbake fra eier eller bruker av motorvognen, sier Roger Stenseth, leder av Trafikkforsikringsforeningen.  

Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen viser til at det økonomiske ansvaret for personskader er ubegrenset, mens for skade på ting og eiendom er grensen 100 millioner kroner.  

– Det vil i praksis si at du kan bli ansvarlig for potensielt veldig høye summer om du kjører for eksempel en uforsikret elsparkesykkel. De færreste har millioner av kroner på bok om uhellet skulle være ute, sier Thomas Iversen. 

Så lenge fremkomstmidlene er å regne som motorvogner, er det bilansvarsloven som gjelder. Reglene i denne loven krever ikke noen form for skyld i skaden, og så lenge motorvognen gjør skade, er eier som hovedregel ansvarlig.  

– Reglene i bilansvarsloven understreker behovet for en helårsforsikring, siden elsparkesykkelen fort kan bli tatt i bruk og da er det svært risikabelt å være uforsikret, sier Stenseth.  

Du bør sjekke allerede nå hvor mange lovlige elektriske fremkomstmidler du har hjemme. Husk at du ikke får forsikret ulovlige kjøretøy, og at disse uansett ikke er lov å bruke.  

– Ved å kjøre uten forsikring eller ved å kjøre et ulovlig kjøretøy tar du en veldig stor økonomisk risiko. I være fall kan du ende i livslang gjeld dersom uhellet er ute, advarer Iversen. 

Ulovlige kjøretøy blir enda mer ulovlige 

Hvis elsparkesykkelen din for eksempel går over 20 km/t så er den ikke å regne som en liten elektrisk motorvogn.  

– Et slikt kjøretøy er umulig å forsikre siden en etter regelverket er å regne som en moped, og mopeder har både registreringsplikt og omfattende tekniske krav, sier Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen.  

En ulovlig elsparkesykkel er ikke bare ulovlig å bruke på veien, men er like ulovlig i skogen, på gårdsplassen og i stua. 

– Ulovligheten knyttet til for eksempel hastighet og merking kan ofte løses av selger eller produsent. Vi anbefaler at du tar kontakt der du kjøpte utstyret, og undersøker hva som skal til for å gjøre det lovlig, sier Iversen i Forbrukerrådet.  

Hvis ulovligheten knytter seg til fysiske størrelser som høye, vekt eller lengde så blir det verre. Da vil fort fremkomstmiddelet måtte ende på gjenvinningsstasjonen.

For at et fremkomstmiddel skal regnes som en liten elektrisk motorvogn må den:

  • veie maksimalt 70 kg inkludert batteri,
  • kke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm,
  • være sperret for hastighet over 20 km/t,

I tillegg må fremkomstmiddelet ha:

  • bremser for å kunne stoppe hurtig og effektivt,
  • gult lys foran og rødt bak. Rød refleks bak,
  • ringeklokke hvis det er teknisk mulig plassere,
  • ha varig og tydelig merket med produsentens navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer,


Det er bare selvbalanserende kjøretøy som kan ha sete.

  

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker