Mat

Ny lov kan gi mer redelig og åpen dagligvarebransje

9. desember, 2019

Regjeringen har nå kommet med et forslag for å rydde opp i dagligvarebransjen. Forbrukerrådet mener det er et viktig skritt som vil legge til rette for både lavere priser og bedre utvalg.

Forbrukerrådet har jobbet for disse endringene, blant annet gjennom Hjelmeng-utvalget, som forslaget bygger på. Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet, og understreker betydningen av akkurat dagligvaremarkedet.

– Disse aktørene bestemmer faktisk hva vi kan sette på bordet til hvilken pris når familien samles om et måltid. Det har mye å si for helse, hygge og dessuten økonomi. Det er helt vesentlig at en bransje som betyr så mye for forbruker, og for samfunnet, fungerer. Det er alvorlig når det avdekkes en dårlig forretningskultur i denne bransjen.

Butikk med grønnsaker.Foto

Bedre for kundene

Blyverket peker på et eget tilsyn som et av de viktigste tiltakene i forslaget. Videre at aktørene lettere vil kunne klage på hverandre, uten å frykte motreaksjoner på grunn av bedre kildebeskyttelse. Hun mener den foreslåtte loven er et viktig skritt i retning av en mer redelig og åpen dagligvarebransje.

Dagligvarebransjen er i dag preget av flere utfordringer. Det er få aktører, og det er altfor vanskelig å etablere seg i markedet, forklarer forbrukerdirektøren.

– Lov om god handelsskikk vil ikke løse alle utfordringene, men den vil gjøre det litt lettere og litt bedre for oss som går rundt med handlevognen. Vi tror denne loven skal bidra til at vi kan velge mellom flere ting å legge oppi handlekurven, og at vi også får en hyggeligere sluttsum på kassalappen, konstaterer Inger Lise Blyverket.

Inger Lise Blyverket.foto

Inger Lise Blyverket

Forbrukerdirektør

Presse

Inger Lise Blyverket: 971 48 690

Pressefoto

Abonner på vårt nyhetsvarsel