Ny lovendring gir deg bedre forbrukerrettigheter

24. januar, 2024

Nye endringer i forbrukerkjøpsloven gir deg som forbruker bedre rettigheter på alle produkter du har kjøpt fra 1. januar i år.

– Med den nye loven får vi et enda sterkere forbrukervern i Norge, og vi får en lov som vil gjøre samfunnet vårt mer bærekraftig på sikt, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Forbrukerrådet er spesielt tilfreds med at forbrukerne nå har rett på digitale oppdateringer av produkter med nødvendig programvare.Det gjelder for eksempel for produkter som biler, telefoner, klokker og TVer når de inneholder programvare. Forbrukeren får rett på oppdateringer i hele produktets levetid, og minst i fem år.

Nå får selger bare ett reparasjonsforsøk

En innstramming i nye regler er antallet reparasjonsforsøk selger har rett til å gjennomføre. De nye reglene gir i utgangspunktet selgeren bare ett forsøk per produkt, men selger kan prøve igjen hvis det er rimelig.

Forbrukerrådet er tydelig på at næringslivet har et ansvar for å sikre at miljøet ikke blir taperen med de nye reglene.

– De nye reglene gir et klart signal til produsentene om å lage produkter med færre fabrikasjonsfeil og lengre levetid. Det er bra for miljøet, sier Blyverket.

Hun understreker at miljø -og bærekraftshensyn kan begrunne et ekstra reparasjonsforsøk, særlig hvis feilen blir ordnet raskt og enkelt for forbrukeren.

Selger har både rett og plikt til å fikse opp i feil ved produktet, så lenge det skjer uten kostnad eller stor ulempe for forbrukeren. Hvis selgeren ikke har flere reparasjonsforsøk igjen, har forbrukeren rett på prisavslag eller pengene tilbake

Enklere å være forbruker

Med de nye reglene må selgeren bevise at de ikke er ansvarlige for feilen forbrukeren klager på i to år etter kjøpet. I den gamle loven var fristen seks måneder.

­- Å utvide den omvendte bevisbyrden gjør det enklere å være forbruker. Vi håper at det fører til at flere både krever og får sin rett, sier Inger Lise Blyverket.

Ønsker du som forbruker å klage, skal du som før forholde deg til selgeren. Ikke produsenten.

Ser behovet for egen forbrukertjenestelov

Forbrukerdirektøren mener tiden er inne for en egen forbrukertjenestelov som supplerer dagens forbrukerkjøpslov.

– Vi ser et spesielt stort behov for å regulere markedet for leie av ting. Flere undersøkelser viser at mange avtaler som brukes der ikke en gang gir de mest grunnleggende forbrukerrettighetene, sier hun.

Som verdensleder i forbrukervern mener Forbrukerrådet at Norge bør ha et heldekkende forbrukervern.

-Jeg utfordrer Regjeringen til å starte arbeidet med en forbrukertjenestelov. Vi lover å bidra, avslutter Inger Lise Blyverket.

Thomas Ege

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og økonomi

De viktigste endringene i den nye forbrukerkjøpsloven

De nye reglene gjelder for kjøp gjort fra og med 1. januar 2024. For kjøp gjort tidligere, gjelder de gamle reglene. 

Forbrukere har nå krav på at både maskinvare og programvare skal holde i minst fem år. Retten til digitale oppdateringer av produkter med nødvendig programvare løper hele produktets levetid.

Feil som viser seg innen to år etter levering antas å ha vært til stede ved levering, med mindre selgeren kan bevise noe annet.

Nå er det ikke lenger tillatt å selge ting «som den er», og tilsvarende generelle forbehold. Dette gjelder også bruktbiler og andre varer med lang levetid.

Selgeren får bare ett forsøk på å ordne opp i feilen de er ansvarlig for, med mindre det er rimelig å gi selgeren et nytt forsøk. Det skal gjøres en helhetsvurdering om selgeren kan forsøke å fikse produktet igjen.

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker