Utleie av produkter og utstyr: Elendig forbrukervern hos tre av fire utleieaktører

29. juni, 2023

Forbrukerrådet har undersøkt avtalevilkårene i markedet for utleie av verktøy, sportsutstyr, klær, tilhengere og bil. 23 av 30 aktører får strykkarakter, mens bare én får full score. Det forbrukerfiendtlige markedet gjør at Forbrukerrådet krever ny lov som gir forbrukere lovpålagt vern mot urimelige avtalevilkår hos mange leieaktører.

bilde av en forskrudd skiftenøkkel.foto
Foto: Matt Artz on Unsplash

Bilutleieren Hertz er eneste utleieaktør med toppscore. Store aktører som Maxbo, Circle K, Bauhaus, Fjong og en rekke andre får bunnotering, fordi ingen grunnleggende forbrukerrettigheter er på plass i avtalevilkårene. 

Les undersøkelsen her

Ulovlige avtaler

Forbrukerrådet mener enkelte av avtalene er så problematiske, og at så mye risiko veltes over på forbruker at avtalene i seg selv kan være ulovlige. 

— Vår gjennomgang viser at de aller fleste avtalene som tilbys av bransjeaktørene i dag er svært forbrukerfiendtlige. Enkelte av funnene i kartleggingen er så drøye at vi tør å påstå at flere av avtalene kan være ulovlige. Det er alvorlig, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Det vurderes nå å klage de verste avtalene inn til Forbrukertilsynet for en juridisk prøving av lovligheten.

Ønsker ny lovgivning

Blyverket mener tiden er inne for en egen forbrukertjenestelov som supplerer dagens forbrukerkjøpslov:

Inger Lise Blyverket.Foto
Inger Lise Blyverket. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

— Resultatene fra undersøkelsen vår understreker behovet for et mye bedre forbrukervern. Vi mener Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og forbrukerminister Kjersti Toppe bør ta initiativ til en egen forbrukertjenestelov, slik at vi slipper å navigere i et marked blottet for forbrukerbeskyttelse og “straffes” for å ta bærekraftige valg, sier hun. 

Blyverket får støtte fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. 

innstilling 435 kan vi lese at komiteen er 

[…] opptatt av å sikre forbrukervernet også på leiemarkedet. I tillegg er komiteen opptatt av å bidra til mer sirkulærøkonomi og mener en styrking av forbrukervernet på leiemarkedet vil være viktig i den forbindelse. Komiteen mener derfor at det er grunn til å se på hvordan forbrukerrettighetene innen forbrukerkjøp som i dag er uregulert, kan styrkes. 

Paradoksale forskjeller i grunnleggende rettigheter

Å leie for eksempel bil, verktøy, klær eller sportsutstyr i stedet for å kjøpe nytt, kan skåne både miljøet og lommeboka. Men for å få flere til å leie tingene sine framfor å eie dem, må helt grunnleggende forbrukerrettigheter komme på plass. 

— Det er en selvmotsigelse at vi er verdensledende på forbrukervern, og at det samtidig skorter på basale rettigheter på leiemarkedet. Skal vi lykkes med et grønt skifte må vi over fra lineær til sirkulær økonomi. Et bedre forbrukervern i markedet for leie av ting er helt nødvendig for at flere velger å leie fremfor å eie, sier Blyverket. 

— Risikerer å havne i en fallgruve

Når du leier en ting, vil du typisk kunne oppleve at leveringen blir forsinket eller at leiegjenstanden ikke lever opp til forventningene. Som basisrettigheter bør begge disse typene avtalebrudd gi deg rett på prisavslag, erstatning for kostnader eller heving av leieavtalen i vesentlige tilfeller. 

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket advarer:

— Du risikerer å havne i en fallgruve der du hverken får mulighet til å heve avtalen, eller får prisavslag eller erstatning hvis produktet du leier ikke lever opp til forventningene. Du er helt prisgitt avtalen fra utleieren. Det er forbrukerfiendtlig, og slik kan vi ikke ha det, sier Blyverket.

Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft

Last ned rapporten her

Leieundersøkelse 2023

Er du utleier?

Sjekk at du tilbyr følgende rettigheter til kundene dine:

Prisavslag – rett til et avslag i leiesummen hvis leiegjenstanden ikke er i avtalt stand, eller hvis leieperioden blir kortere enn avtalt.

Erstatning – rett til å få dekket kostnader som forbrukeren påføres på grunn av mangler ved leiegjenstanden eller forsinket levering.

Heving – rett til å avslutte leieavtalen og få pengene tilbake hvis leiegjenstanden har vesentlige mangler eller blir vesentlig forsinket.

Fakta om undersøkelsen

Les undersøkelsen her.

Forbrukerrådet har sett på 30 utleieaktører som markedsfører og tilbyr utleie på internett, i områdene klær, verktøy, bil, tilhengere og sportsutstyr. 

Vi har undersøkt om aktørenes vilkår gir forbrukerne de grunnleggende rettighetene prisavslag, heving og erstatning når leiegjenstanden blir forsinket eller er mangelfull.

Vi har gitt ett poeng for hver av rettighetene som er på plass dersom det skulle oppstå enten forsinkelse, mangel eller begge deler.

Maksimal oppnåelig poengsum for hver aktør er 6 poeng. 

Rettighetene må komme klart og tydelig frem av vilkårene i avtalen: Eventuelle rettigheter som kun fremgår gjennom indirekte tolkning eller er uklare, gir ingen poeng. 

«Fornøydhetsgarantier» eller tilsvarende kan ikke erstatte rettigheter. 

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker