Siste nytt

Ny rapport: Mer rettferdig inkasso

27. januar, 2020

Hos Forbrukerrådet blir rapporten og forslaget fra den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen sett på som et stort steg i riktig retning.

Den gjeldende inkassoloven er utdatert. Et regelverk skrevet i en tid uten internett eller automatiserte prosesser gir svært dyre og dårlige inkassotjenester for norske forbrukere. Den nye rapporten foreslår lovendringer, og søker å bedre hverdagen for norske skyldnere, og dempe gjeldsveksten i samfunnet.

– Forslaget inneholder mange elementer som vil trygge norske forbrukere, uttaler Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket.

Rapporten, med forslag til ny inkassolov ble overrakt Justisdepartementet klokken 11.15 i dag.

Inger Lise Blyverket.Foto

Rettferdige salærer og bekjempelse av svindel

Inkassoloven har åpenbart vært moden for revisjon, og med dette forslaget har den fått en skikkelig overhaling. Med digitaliseringen har arbeidet med inkasso blitt mer effektivt, og utgiftene til selskapene lavere. Det bør komme til syne i salærene og ulike gebyr.

– Med rapporten som er lansert i dag, stakes det ut en ny og bedre inkassohverdag for norske forbrukere. Vi ser ut til å bli kvitt de skyhøye og urimelige salærene på bagatellmessige krav, og gebyrene nedjusteres. Med dette forslaget vil gebyrene for små krav stå i et rimeligere forhold til arbeidet et moderne inkassobyrå faktisk utfører, forteller Blyverket.

Forbrukerrådet har også i lang tid etterlyst et bedre regelverk for å beskytte forbrukere mot ugyldige inkassokrav, og dermed også medvirke til å bekjempe svindel. I det nye forslaget får inkassobyråene større ansvar for å sikre at inkassokravene er rettmessige og ikke kommer fra useriøse aktører.

– Det er uten tvil en forbrukerseier som vil spare norske forbrukere for både penger og hodebry, sier Blyverket.

Må sikre balanse

Forbrukerrådet vil nå bruke tiden fremover til å videreføre dialoger med de etablerte inkassoaktørene, utfordrere med nye forretningsmodeller og brukerorganisasjonene for å bidra til at innstrammingene i det endelige forslaget til ny inkassolov sikrer et rettferdig og balansert inkassomarked.

– Deler av forbrukslånsbransjen bruker, slik vi ser det, inkassobyråene som en slags garanti for å innvilge lån til mennesker som ikke er betalingsdyktige. Det må gjøres vanskeligere, slik at vi kan få bukt med den kritiske og enorme forbruksgjelden som tynger den norske befolkningen. I tillegg trenger vi å forsikre oss om at salærene på de største inkassokravene er satt til rett nivå. Vi registrerer blant annet at de foreslåtte maksimalsatsene for større krav er mer eller mindre uendret fra dagens nivåer, sier Blyverket.

Forbrukerrådet ønsker også å sikre at ny inkassolov bidrar til å etablere normale konkurransemekanismer i inkassomarkedet.

– I dag er det skyldner som bærer alle utgiftene. Vi trenger et salærnivå som bidrar til at de som i utgangspunktet krever pengene, blir med å betale utgiftene for inkasso. Det vil ha en disiplinerende effekt på for eksempel butikker og brukersteder som dytter forbrukere til å handle på kreditt, fremfor å betale på stedet, avslutter Blyverket.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel