Siste nytt

Sykehusene må godta kontantbetaling

14. februar, 2017

Forbrukerrådet sendte i januar brev til Helse- og omsorgsdepartementet hvor vi ba om at sykehusenes ulovlige kontantnekt ble stoppet. Nå må de endre praksisen.

I januar gikk Forbrukerrådet ut mot norske sykehus som nekter å ta imot kontanter i sine skranker.  Pasienter som ønsker å betale med klingende mynt klagde til Forbrukerrådet da de i stedet fikk med seg en faktura med et høyt fakturagebyr.

— Gebyrene kunne til sammen utgjøre ganske store beløp dersom man var avhengig av flere sykehusbesøk over tid. Derfor sendte vi brev til Helse- og omsorgsdepartementet og ba dem rydde opp, forteller fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.

Anne Kristin Vie.Foto

Vil stramme opp sykehusene

I Helse- og omsorgsdepartementets svarbrev til Forbrukerrådet står det at departementet vil sende brev til regionale helseforetak, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og landets fylkeskommuner.

— Der vil de bli minnet på at kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge, og at alle virksomheter som yter helsehjelp plikter seg til å ta imot kontanter ved betaling, sier Vie.

Vie synes det er svært gledelig å se at sykehusenes ulovlige betalingspraksis nå blir slått ned på.

— Vi er veldig fornøyd med at Helse- og omsorgsdepartementet tar dette alvorlig, og at helseforetakene nå vil bli nødt til å ordne opp. Pasienter skal ikke måtte lide unødvendige økonomiske tap som følge av manglende muligheter for kontantbetaling.

Urimelig praksis

Sykehusenes betalingspraksis fremstår som svært urimelig for de pasientene som tvinges til å betale fakturagebyr fordi de ikke får betalt på annen måte.

— Noen av disse pasientene representerer allerede sårbare grupper, blant annet gjelder dette pasienter som er kronisk syke, eller som av andre grunner er avhengig av jevnlig å motta helsetjenester. Også visse grupper eldre pasienter rammes, samt asylsøkere som ikke får opprettet egen nettbankbasert betalingsordning. Det er bra departementet nå tar grep om situasjonen, sier Vie

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel