Forbrukerrådet ber om at kravene til lån og egenandel ved kjøp av bolig opprettholdes, og går imot Finanstilsynets forslag til oppmykning av boliglånsforskriften.

Forbrukerrådet er bekymret for høy gjeldsvekst, og mener det fortsatt er behov for strenge krav til lån og egenandel ved kjøp av bolig.

– Økende rentenivå gjør at mange kan få problemer med å betjene gjelden sin, da er ikke en oppmykning av kravene veien å gå, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

– Dagens boliglånsforskrift bidrar til å minske presset i boligmarkedet og gjør at flere, og spesielt unge, kan kjøpe egen bolig. Dette gjelder ikke minst i Oslo hvor prisene ligger betydelig over nivået i resten av landet.

Bygård i Oslo.foto

Foto: Colourbox

Behold særkrav for Oslo

Forbrukerrådet advarer også mot å avvikle særbestemmelsene for hovedstadsområdet, og oppfordrer til mer bruk av regional forskjellsbehandling.

– Vi stiller oss undrende til at Finanstilsynet ønsker å fjerne kravet om 40 prosent egenkapital ved kjøp av bolig nummer to i Oslo. Det er god grunn til å anta at denne grensen har hatt innvirkning på at prisveksten bremset opp i 2017.

– De lokale kravene har vært nødvendige, innovative og har gitt gode resultater. For første gang ble det tatt hensyn til at boligmarkedene er lokale, ofte med vidt forskjellige markedsforhold, sier Jorge Jensen.

Krever fortsatt fem ganger inntekt

Forbrukerrådet er fornøyd med at Finanstilsynet vil opprettholde kravet om at boliglånet ikke kan overstige fem ganger inntekt, og dermed bidra til å dempe trykket i boligmarkedet.

– Husholdningenes gjeld har økt kraftig de siste årene, selv med en mer restriktiv utlånspraksis. Tiden er ikke inne for å lempe på dette kravet, selv om reguleringen trolig rammer husholdninger med lav inntekt og enkeltpersonhusholdningene hardest, sier Jorge Jensen.

Høringssvar om boliglånsforskriften

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto
Øyvind H. Kaldestad
Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker