Økonomi

Overrasket over dom i DNB-saken

12. januar, 2018

Oslo tingrett er enig i Forbrukerrådets kritikk av DNBs fondsforvaltning, men mener saken sprenger rammene for hva en domstol kan gi seg inn på. – En trist dag for norske fondssparere, sier Randi Flesland.

Dommen i Forbrukerrådets sak mot DNB endte i første instans i DNBs favør, til tross for at Forbrukerrådet hadde støtte av det norske Finanstilsynet, EUs finanstilsyn, akademia, samt utenlandske fondsanalysemiljøer, som bl.a. Morningstar. Retten har lagt til grunn at det er lovgiver som må sette grenser for gebyrer og aktivitet i aksjefond.

DNB-bygget.Foto

Retten sier: DNB har vanskelig for å underbygge sine argumenter empirisk og finansteoretisk.

– Retten har langt på vei gitt Forbrukerrådet medhold i de faktiske forholdene, men kan ikke konkludere i vår favør da de mener dette er en politisk oppgave, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

I dommen heter det blant annet at DNBs fond er de minst aktive av de aktive fondene som finnes i Norge.

Saken bygger på at Finanstilsynet påla DNB å senke gebyrene for tre av sine fond, hvilket DNB etterkom. Forbrukerrådet har hele tiden holdt fast på at de 180 000 rammede kundene må få tilbakebetalt gebyrene de har betalt for mye for sine fond.

Dommen er ikke rettskraftig. Forbrukerrådet har en måned på seg til å anke.

– Det er mye i dommen som taler for en anke. Nå vil vi gjøre en vurdering av hva vi gjør videre, sier Flesland.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Pressefoto

Forbrukerdirektør Randi Flesland

Abonner på vårt nyhetsvarsel