Siste nytt

PlayStation 3 bryter markedsføringsloven

27. januar, 2011

Sony gir seg selv rett til å gjøre hva de vil med PlayStation 3 etter du har kjøpt maskinen. – Selskapets brukervilkår etterlater forbrukerne tilnærmet rettsløse, mener Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har etter en gjennomgang av brukervilkårene for PlayStation 3 bestemt seg for å klage inn Sony inn for Forbrukerombudet for brudd på markedsføringsloven.

– Sony gir seg selv rett til å endre og fjerne funksjoner ved spillkonsollen etter eget godtbefinnende. Vi anser dette som et opplagt brudd på markedsføringsloven og ikke minst på tillitten mellom produsent og forbruker, sier fagdirektør Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet.

Fjernet funksjonalitet

Forbrukerrådet mottok i løpet av 2010 flere klager på en software-oppdatering på PlayStation 3 som fjernet muligheten til å benytte andre operativsystem enn produsentens eget. Endringen medførte at forbrukere blant annet mistet muligheten til å installere Linux og bruke konsollen som en vanlig pc for nettsurfing, avspilling av lovlige kopier av film eller musikk eller benytte annen, selvvalgt programvare.

– Digitale tjenester er ikke omfattet av forbrukerlovgivningen og kan dessverre ikke behandles av Forbrukerrådet. Resultatet er at forbrukeren ofte må forholde seg til avtaler som gir svært få rettigheter, sier Thomas Nortvedt.

– Når Sony via nettkoblingen til spillkonsollen kan fjerne viktige egenskaper under dekket av at dette er en oppdatering, så viser det hvor dårlig stilt den digitale forbrukeren i realiteten er.

Alltid på

Forbrukerelektronikk er i stadig større grad koblet på internett, noe som gir produsenten fysisk tilgang til produktet. Dette, kombinert med brukervilkår som gir produsenten fullmakt til å gjøre nærmest hva han vil, gjør at forbrukerne stiller svært svakt.

– De aller fleste som benytter digitale tjenester ønsker at tjenestene utbedres gjennom oppdateringer. Disse endringene er ofte nødvendig for at produktet skal fungere til forbrukerens forventning, sier Thomas Nortvedt.

– Samtidig finnes eksempler på at produsenter benytter muligheten til å fjerne funksjonalitet og endrer egenskaper til det dårligere, uten at brukeren har mulighet til å motsette seg endringene

Krav til oppdateringer

– Det må settes en grense for hva som kan anses som rimelige endringer av produktene vi kjøper. Avtalevilkår som gir produsentene fri tilgang til å nedgradere produktet eller redusere funksjonalitet er urimelige og i strid med markedsføringsloven, sier Thomas Nortvedt.

– Når det brukes begreper som oppdateringer og oppgraderinger, vekker det berettiget forventning om at kvaliteten på produktet blir bedre, ikke at man risikerer å sitte igjen med et dårligere produkt, sier Thomas Nortvedt.

Abonner på vårt nyhetsvarsel