Mat

Politikernes ansvar å verne barn og unge mot energidrikk

31. mars, 2023

Forbrukerrådet ber Stortinget innføre aldersgrense for salg av energidrikk. — Dette er et produkt som ikke er ment for barn, da bør det heller ikke selges til barn, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Bokser med energidrikk.foto
Foto: Forbrukerrådet

Folkehelsemeldingen ble lagt frem fredag. Der sier regjeringen at de er bekymret over det økende forbruket av energidrikk og vil se nærmere på mulige tiltak, slik som blant annet aldersgrense. 

— Det er nøyaktig det samme som ble sagt i 2019, siden da er salget av energidrikk nær doblet. Forbrukerrådet hadde forventet at regjeringen nå tok grep og kom med en avklaring på at de vil innføre en aldersgrense for kjøp av energidrikk, sier Blyverket. 

— Uansvarlig og naivt

Blyverket sier at folkehelsearbeidet må fokusere på barn og unge som pushes inn i tidlig avhengighet av helseskadelig energidrikk. Hun er bekymret over utviklingen av energidrikksalg- og konsum – særlig hos de aller yngste. 

Gjennomsnittsalder for å første gang drikke energidrikk er 12 ½ år, 12 år blant gutter og 13 år blant jenter, og økningen er størst blant jenter og i yngre aldersgrupper, viser Forbrukerrådets siste kartlegging.

Skjermdump av graf.Illustrasjon
Fra Forbrukerrådets siste kartlegging av energidrikkforbruk blant barn og unge (2021).

— Dette er et produkt som ikke er ment for barn, da bør det heller ikke selges til barn. Når vi vet at stadig flere yngre etablerer seg som forbrukere, og bransjens selvregulering overhodet ikke fungerer trenger vi en aldersgrense for kjøp av energidrikk, sier Blyverket. 

Salget nesten doblet

I 2019 åpnet Ap og Sp sammen med SV for å vurdere å innføre aldersgrense for kjøp av energidrikk. De lente seg blant annet til en rapport fra Mattilsynet, som sa at innføring av aldersgrense måtte vurderes dersom forbruket av energidrikk blant barn og unge økte. 

— Jeg forventer at forbrukerminister Kjersti Toppe gjør det hun kan for å få en lovpålagt aldersgrense på plass. Toppe var som opposisjonspolitiker opptatt av å begrense barns konsum av energidrikk, sier Blyverket. 

Siden 2019 har salget av energidrikk nesten doblet seg: Fra 41 millioner liter i 2019 til 73 millioner liter i 2022. 

— Innføring av lovpålagt 16-års aldersgrense vil være et målrettet, effektivt og nødvendig tiltak, som flere andre land allerede har innført, sier Blyverket.

Intensjoner som forblir intensjoner

Inger Lise Blyverket.Foto
Inger Lise Blyverket. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

Nå eksisterer det ingen formell, lovpålagt aldersgrense ved salg av energidrikk. Det eneste verktøyet for å demme opp forbruket av energidrikk for barn og unge er Matbransjens faglige utvalg (MFU) og bransjereguleringen Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold.

Forbrukerrådet har tidligere kritisert intensjonsavtalen, der blant andre energidrikkprodusenten Red Bull er en av aktørene, for å være et altfor svakt virkemiddel i arbeidet med å bedre folkehelsen. 

Det er naivt å tro at bransjens egen selvregulering vil være tilstrekkelig når energidrikkprodusenter sitter i utvalget, sier Blyverket.

— Å ta offensive grep for å redusere konsumet av usunn mat og drikke, ved for eksempel å innføre en lovpålagt aldersgrense for salg av energidrikk, viser seg å være vanskelig når de som er med å bestemme tiltakene har som formål å selge så mange bokser med energidrikk som mulig, sier Blyverket.

Hverdagskost

Det høye koffeininnholdet i energidrikker gjør at én boks på 0,5 liter er nok til å gi både søvnforstyrrelser og effekter på hjerte-, kar- og sentralnervesystemet hos ungdom. 

Blyverket er derfor også bekymret over hvor hverdagslig det har blitt å drikke energidrikk, og peker på Forbrukerrådets kartlegging fra 2021. Den viser en skremmende utvikling blant de yngste barna. Én av fire i alderen 10-12 år som drikker energidrikk sier de gjør det hver uke.

— Barn og unge er i en sårbar fase av livet, både fysisk, mentalt og sosialt. Da er det ekstra urovekkende at det er blitt helt normalt å drikke industrielt designede leskedrikker med sentralstimulerende stoffer som er forbundet med helserisiko, sier Blyverket. 

Ikke for sent

Folkehelsemeldingen skal nå behandles i helse- og omsorgskomiteen. Trolig gis innstillingen før sommeren, inkludert votering i Stortinget. Toget for å få på plass en lovregulering har derfor ikke gått ennå, ifølge Blyverket. 

— Høyre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet har tidligere åpnet for en aldersgrense, noe tre av fire nordmenn støtter, ifølge Forbrukerrådets undersøkelser. Vi setter derfor vår lit til at Stortinget tar bekymringene på alvor og innfører 16-års aldersgrense ved salg av energidrikk. Slik kan de sørge for å bremse utviklingen av forbruket blant våre barn og unge, sier Blyverket.

Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft

Last ned siste kartlegging

Energidrikk, barn og unge

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker