Strøm

Regjeringen følger ikke opp Stortingets strømvedtak

8. april, 2022

Regjeringen legger frem flere gode forslag for å gjøre det enklere å velge strømavtale, men følger ikke opp Stortingets vedtak om enhetspris og obligatorisk prisgaranti.

Regjeringen la i dag frem forslag for å gjøre det enklere for forbrukerne å orientere seg i strømmarkedet. Selv om forslaget innebærer flere forbedringer av eksisterende regelverk, tas det ikke tak i de grunnleggende utfordringene knyttet til å vite hva strømmen koster og hvor lenge prisen gjelder.

– Etter nesten et år med strømkrise hadde vi forventet at Regjeringen tok grep for å gjøre det enklere å velge de gode og varige strømavtalene. Dessverre er ikke forslagene som ble lagt frem i dag tilstrekkelig for å løse disse utfordringene, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

– I dag er det vanskelig å sammenligne strømprisene. Kundene aner rett og slett ikke hva som er en billig og hva som er en dyr strømavtale. De får heller ikke nok informasjon om hva som er en kortvarig og hva som er en varig pris.

Portrett av Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket
Foto: Forbrukerrådet

Dette var da også bakgrunnen for at samlet storting i 2021 bad regjeringen sikre et mer forbrukervennlig strømmarked ved at:

  • Det må komme på plass en enkel og enhetlig pris på alle avtaler, på samme måte som effektiv rente på lån eller literpris på bensin. 
  • Det må blir obligatorisk å opplyse om hvor lenge prisen på en strømavtale minimum varer. 
  • Det må bli krav om at strømsalgselskapene, ved endring av avtale, skal opplyse strømkundene i god tid og gjennom tydelig merket informasjon

– Regjeringen leverer ikke på to av tre vedtak Stortinget har bestilt, og det er skuffende, sier Inger Lise Blyverket.

Gode forslag om enklere faktura og krav til informasjon

Forbrukerrådet berømmer likevel Regjeringen for å løse flere andre forbrukerutfordringer på strømmarkedet.

– Forslaget fra Regjeringen vil gjøre strømfakturaene lettere å forstå, slik at man skjønner hva man betaler for og ikke minst hvilken avtale man har. Det er flott at dette nå trolig kommer på plass, sier Inger Lise Blyverket.

– Det er også bra at regjeringen vil stramme inn kravene til markedsføring og informasjon på selskapenes nettsider. Dette vil blant annet gjøre det enklere å sjekke om selskapet har skrudd opp prisen på strømavtalen din.

Lovende energimelding

I energimeldingen som også ble presentert i dag lanserer regjeringen at de jobber med flere tiltak på strømområdet, og at de om kort tid vil lansere et forslag som skal legge til rette for et bedre tilbud av fastprisavtaler til husholdninger.

– Dette er et forslag vi venter på med interesse. I dag er det umulig for forbrukeren å vite hvor store påslag strømsalgselskapet har på fastprisavtalene de selger, sier Inger Lise Blyverket.

Forbrukerrådet forventer at fastpris kan bli en mer attraktiv avtaleform i fremtiden fordi strømprisen kan svinge mer enn den har gjort historisk.

– Priskrisen på strøm har vist hvordan forbrukere kan få økonomiske problemer av et helt ordinært forbruk av strøm. Energipolitikk har derfor blitt forbrukerpolitikk og Forbrukerrådet vil engasjere seg tungt i disse teamene fremover, sier Inger Lise Blyverket.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel