Siste nytt

Regjeringens endringer i forbrukerapparatet: Forbrukerrådet er overrasket over timingen

10. januar, 2019

Regjeringen kunngjør i dag at de har besluttet å omorganisere forbrukerapparatet. Forbrukerrådet er overrasket over timingen.

Målet med omorganiseringen er å tydeliggjøre Forbrukerrådets uavhengige rolle som interessepolitisk aktør og samtidig sikre tilliten til nøytralitet i klagebehandlingen.

Tvisteløsning til Forbrukertilsynet

Dagens nøytrale mekling og tvisteløsning av forbrukerklager samles under Forbrukertilsynet. Dette omfatter tvisteløsningen i Skien, Tromsø, Stavanger, klagebehandlingen i Sekretariatet for Forbrukerklageutvalget, og oppgavene som ligger i Forbruker Europa. Endringene krever at flere lover endres, noe Regjeringen forventer at Stortinget behandler i løpet av 2020.

Forbrukerrådet logo.Foto

Foto: Ole Walter Jacobsen

– Forbrukerrådet er overrasket over valg av tidspunkt for beslutningen. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har lenge jobbet med en større melding til Stortinget om forbrukerpolitikk, hvor organiseringen av forbrukerapparatet er en naturlig del. Det ville vært mer rasjonelt å drøfte endringene i forbrukerapparatet i lys av denne bredere meldingen, sier Anne Kathrine Slungård, styreleder i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet forholder seg til beslutningen og vil legge til rette for en god omstilling av virksomheten. Både ansatte og forbrukerne skal ivaretas på en god måte.

– Vi overleverer et effektivt og velfungerende meklings- og tvisteløsningstilbud og er opptatt av å sikre at den fortsatt vil levere verdi for forbrukere og aktører i samfunnet, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Rendyrker uavhengig rolle

Som følge av at klagesaksbehandlingen, hvor Forbrukerrådet har hatt rollen som nøytral mekler, nå flyttes til Forbrukertilsynet, oppstår en anledning til ytterligere å rendyrke Forbrukerrådets uavhengige rolle. Forbrukerrådet skal fortsette å levere et omfattende tjenestetilbud gjennom rådgivning, digitale tjenester og informasjonsvirksomhet.

– Vi vil videreføre vårt arbeid med kompromissløst å sette forbrukernes interesser i sentrum. Forbrukere skal oppleve at de får enda bedre råd og hjelp til å ta gode valg, sier Inger Lise Blyverket.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Pressefoto

Direktør i Forbrukerrådet

Inger Lise Blyverket

Abonner på vårt nyhetsvarsel