Siste nytt

Rydder opp i rettighetskaos med digitale rettigheter

22. januar, 2007

Flere og flere forbrukere kjøper digitale produkter som musikk og film på cd, dvd og lovlig nedlastede filer. Som digital forbruker er du ikke beskyttet av noe lovverk og det er dermed umulig å vite hva som er lov og når loven eventuelt brytes.

Flere og flere forbrukere laster ned lovlig musikk og film fra nettet. Hvilke rettigheter du har som kunde reguleres av avtalen du har inngått, teknologien på innholdet, og lovverket.

– Problemet er at du som digital forbruker i dag har svært få rettigheter. Ved kjøp av fysiske gjenstander som CD-er og DVD-er i butikk er du som forbruker beskyttet av forbrukerkjøpsloven. Disse rettighetene forsvinner imidlertid ved kjøp av samme CD over nett, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Torgeir Waterhouse.

Forbrukerrådet mener derfor at digitale ytelser bør omfattes av forbrukerkjøpsloven uavhengig av leveransemåte. Når vi i tillegg har en svært uklar åndsverklov, og få vet hva som faktisk ligger i avtalen og teknologien, er det ingen tvil om at det å være forbruker i dagens digitale samfunn er svært vanskelig,

For å rydde opp i dette digitale rettighetskaoset, lanserte Forbrukerrådet i dag 8 ufravikelige digitale rettigheter (DDR) som vil gjøre det enklere å være digital forbruker.

Uforståelige avtaler og tekniske sperrer

For å kjøpe kulturelt innhold på internett må du som forbruker godta en avtale. Denne avtalen er det imidlertid svært få som leser. De fleste aksepterer dermed vilkår uten å vite hva som faktisk godtas.

– Vilkårene er forfattet i en språkbruk som er uforståelige for folk flest og ofte svært lange og de færreste bruker tid på å sette seg inn i disse, forteller seniorrådgiver i Forbrukerrådet Torgeir Waterhouse.

Tekniske sperrer på innholdet har også stor betydning for hvordan du faktisk kan bruke innholdet du laster ned.

– Filformat og tekniske sperrer bestemmer hvilke avspillere du kan bruke, og i hvilken utstrekning du kan sikkerhetskopiere innholdet. Konsekvensene av forskjellige filformat og tekniske sperrer er det de færreste som forstår, sier Waterhouse.

Manglende lovverk

Ved kjøp av en fysisk gjenstand, som CD eller DVD, er du som forbruker beskyttet etter forbrukerkjøpsloven. Hvis du derimot laster ned samme CD eller DVD på nettet, er det stor usikkerhet rundt hvilke regler som gjelder ved eventuelle feil på filen.

– Nedlastingstjenester faller ikke inn under forbrukerkjøpsloven, og manglende lovverk gjør at forbrukeren ikke sikres et rimelig vern, sier Waterhouse.

Stortinget diskuterer for tiden en mulig utvidelse av forbrukerkjøpsloven til å omfatte også nedlastingstjenester. En slik utvidelse vil sikre at grunnleggende forbrukervernregler ivaretas også i den digitale sfæren. Regjeringen har imidlertid gått i mot dette.

– Dersom utvidelsen av forbrukerkjøpsloven ikke kommer på plass risikerer vi at forbrukerne blir stående rettsløse i det digitale samfunnet vi er på vei inn i. Det er uholdbart at forbrukere er beskyttet av lovverket hvis de kjøper en cd i en nettbutikk, men ubeskyttet dersom de laster ned det samme innholdet fra den samme butikken, sier Waterhouse.

Uklar åndsverklov

Åndsverkloven bestemmer hva som er lovlig bruk av kulturelt innhold som musikk, film og bilder. Denne loven gir imidlertid rettighetshaverne utstrakt vern mens forbrukerens interesser er mangelfullt ivaretatt, noe som igjen resulterer i en skjev balanse mellom bransjen og forbrukerne. Loven er også svært uklar.

– En spørreundersøkelse foretatt av Forbruker-rapporten avdekket at selv eksperter på området er usikre på hvordan loven skal forstås. Hvordan kan da forbrukeren vite hva som er lov? Da brudd på åndsverkloven er straffbart, innebærer dette at forbrukeren risikerer straffeansvar for overtredelser ikke engang opphavsrettseksperter er enige om er et lovbrudd, påpeker Waterhouse.

Dine Digitale Rettigheter

Forbrukerrådet har i dag lansert 8 ufravikelige rettigheter som skal gjøre det lettere å være forbruker i det digitale samfunnet.

– Formålet er å gi klare og rimelige rettigheter som den vanlige forbrukeren kan forholde seg til. For at flest mulig skal kunne nyttiggjøre seg den teknologiske utviklingen på best mulig måte, er det nødvendig å gjenopprette balansen mellom næringen og forbrukerne. Ingen er tjent med det kaoset som nå råder, sier Waterhouse.

Forbrukerrådet mener du som forbruker skal kunne:

1. – ta sikkerhetskopier

Fordi digital oppbevaring er veldig sårbart.

Forbrukere har stadig mer verdifullt digitalt innhold lagret på skjøre lagringsenheter. Det kan være film, musikk, bøker, programvare, spill eller lignende. Dersom lagringsenheten bryter sammen, står forbrukeren i fare for å miste verdifullt materiale eller måtte dekke betydelige kostnader, dersom det er mulig å gjenopprette tapte data.

Det er imidlertid et åpent spørsmål om det med dagens åndsverklov er lov for forbrukere å benytte tjenester som for eksempel http://mp3tunes.com til å ta sikkerhetskopi av musikk eller lage en nødvendig sikkerhetskopi av en DVD.

2. – se og høre innhold når du selv vil

Fordi det er du som skal bestemme over eget innhold og egen tid.

Du skal selv bestemme når du skal se eller høre på innhold. Dette kan blant annet skje ved å sette sendinger i pause, ta opptak for senere bruk, eller spole forbi reklame på en DVD du har kjøpt. I praksis innebærer dette at du blant annet skal kunne videreføre dine tv-vaner selv om tv-sendingene digitaliseres.

3. – flytte innhold mellom avspillere

Fordi du selv skal bestemme hvilken avspiller eller plattform som passer til ditt bruk.

Mange typer innhold er låst til en bestemt type avspiller, for eksempel er innhold som er kjøpt på iTunes låst til avspilleren iPod. Du skal ha mulighet til å flytte kjøpt innhold til ønsket avspiller, som for eksempel fra pc til mp3-spiller.

4. – gjøre om innhold til hensiktsmessige format

Fordi det kan være nødvendig for å få brukt innholdet slik du ønsker.

Du skal kunne gjøre om innhold fra for eksempel en DVD til et format som kan spilles på andre avspillere. Dette kan være for å se en film på din Playstation Portable (PSP) eller med det programmet du måtte finne hensiktsmessig på din datamaskin.

5. – tilpasse utstyr

Fordi det er du som eier det og som skal dra nytte av mulighetene ved utstyret.

Du skal fritt kunne tilpasse kjøpt utstyr til egne behov. Det kan være at du trenger å tilpasse DVD-spilleren så den kan spille av filmer fra andre deler av verden, eller legge til ekstra funksjonalitet på spillkonsollen din.

6. – bruke digitalt innhold uten å bli overvåket

Fordi det er selvsagt at ingen har rett til å overvåke deg i slike situasjoner.

Ved kjøp eller bruk av digitalt innhold legger du ofte igjen spor. I tillegg kan innholdet du har kjøpt, eller programmer du bruker, sende informasjon tilbake til selger eller andre. På den måten vil selger kunne overvåke deg og få store mengder informasjon om deg, din bruk av digitalt innhold og for eksempel din bruk av internett.

7. – benytte offentlige og private tjenester

Fordi det er nødvendig for å kunne delta i samfunnet og være en aktiv borger.

Flere offentlige og private tjenester, som web-tv på http://stortinget.no, web-TV tilbud fra NRK og TV2, og noen nettbanker, fungerer kun på enkelte nettlesere og plattformer. Alle skal ha en lik rett til å benytte denne type tjenester, og leverandørene må derfor tilby tjenester som ikke diskriminerer deg.

8. – benytte nødvendig teknologi og bistand for å utøve dine digitale rettigheter

Fordi du selv skal velge hva som er rett bruk av din tid og dine muligheter.

Det å motta hjelp fra andre til for eksempel å ta nødvendig sikkerhetskopi omtales ofte som fremmedhjelp og er i dag forbudt etter åndsverksloven. Forbrukerrådet mener at du fritt skal kunne benytte programvare eller annen teknologi for å utøve de digitale rettighetene dine. Dersom du ønsker det skal du også kunne velge å få hjelp eller kjøpe tjenester av andre.

Abonner på vårt nyhetsvarsel