Siste nytt

Seier for Olga-svindlede

30. november, 2021

Lagmannsretten har fastslått at banken ikke kan velte ansvaret over på kunden ved såkalt «Olga-svindel». Nå håper Forbrukerrådet Sparebank1 godtar dommen, og tar ansvar for sine svindelutsatte kunder.

– Vi er veldig glade for at saken fikk dette utfallet. Dette berører kjernen i Forbrukerrådets virksomhet – her har vi en enkeltforbruker som står mot en stor bank med store økonomiske muskler, sier Tone Molvær Berset, juridisk direktør i Forbrukerrådet.  

Saken omhandlet en kvinne i 70- årene som ble utsatt for såkalt Olga-svindel. Metoden går ut på at svindlere systematisk ringer kvinner med navn som er vanligere for eldre generasjoner av kvinner – som Olga, Kari og Gerd – for å svindle dem til å gi fra seg sensitive personopplysninger og BankId. Deretter tapper svindlerne kontoer for penger, eller tar opp lån i offerets navn.  

Juridisk direktør Tone Berset på Operataket.Foto
Foto: Forbrukerrådet

Oppfordrer Sparebank1 til å godta dommen 

I denne saken ble kvinnen svindlet for over 150.000 kroner. Selv om Finansklagenemnda kom frem til at Sparebank1 Østlandet skulle dekke tapet for kvinnen, valgte banken å ikke følge nemdas avgjørelse. Dermed gikk saken rettens vei.  

– Nå har lagmannsretten fastslått hvordan loven skal forståes, og vi håper banken tar det til etterretning, sier Berset. 

Det er flere uheldige forbrukere som står i samme situasjon som kvinnen i denne saken, og flere saker er satt på vent til utfallet av denne saken var klart. Nå oppfordrer Forbrukerrådets juridiske direktør Sparebank1 til å godta dommen, slik at ofrene slipper ytterligere belastning.  

– Det ideelle hadde vært som banken nå godtok denne dommen, og la samme resultat til grunn i de andre aktuelle sakene. Det vil lette livssituasjonen til disse svindelutsatte ofrene. 

Sparebank1 ofte i nemnda 

Det finnes flere eksempler på andre banker som allerede velger å dekke tapet for sine svindelutsatte kunder. I Finansklagenemndas avgjørelser ser man at Sparebank1 er den banken som helt klart har majoriteten av sakene.  

– Store deler av bransjen dekker allerede tapet for svindelutsatte, i alle fall ned til et egenandelstak på 12.000 kroner. Vi mener det er veldig lite kundevennlig av Sparebank1 at de velger å legge seg på strengest mulig linje overfor sine kunder, sier Berset.  

– God kundebehandling fra bankens side plasserer ansvaret på svindleren, ikke på svindelofferet. Vi håper dette blir et taktskifte for Sparebank1, og at de heretter holder seg for gode til å holde svindelofre ansvarlig.   

Les dommen her
nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel