Økonomi

Silver Pensjonsforsikring villedet kundene

2. mai, 2018

Silver forsto allerede i 2011 at de nye kapitalkravene ville bli umulig å oppfylle, uten å opplyse gamle og nye kunder om selskapets utsatte stilling.

Silver ble i 2017 det første livselskapet i Norge som er satt under offentlig administrasjon. Ledelse og aksjonærer har fremstilt saken som et statlig overgrep. En rapport fra Forbrukerrådet viser at det er mer presist å beskrive inngrepet som en statlig frigjøringsaksjon av pensjonsmidler.

– Selskapet la hovedansvaret for manglende vilje til å skyte inn egenkapital på nye og strengere kapitalkrav under Solvens II-regelverket. Dette var en bidragsyter til selskapets fall, men langt fra den viktigste årsaken, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Selger viser grafer.foto

Foto: Colourbox

– Forbrukerrådets rapport viser at Silver først og fremst ble felt av sin egen forretningsmodell med høy aksjeeksponering og ensporet fokus på fripoliser i kombinasjon med lavt rentenivå, øket levealder, prispress og Solvens II.

Erfaringen fra rapporten er aktualisert ved at regjeringen i dag, 2. mai, lukker høringen om NOU18:3 «Krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren». Rapporten danner et viktig bakteppe for Forbrukerrådets høringssvar.

Burde forstått i 2011

Silvers ledelse har hevdet at de ikke kunne forhindre selskapets kollaps. Rapporten viser at dette ikke medfører riktighet, og at Silver senest i 2011 burde forstått at selskapet ville få problemer med å garantere kundenes pensjonsytelser. Dette ble også både påpekt av selskapets egen aktuar og Finanstilsynet.

– Silver markedsførte seg overfor nye kunder i flere år etter at ledelsen og styret burde forstått at det var betydelig tvil om selskapets evne til å dekke sine fremtidige forpliktelser. Nye kunder ble fristet til å flytte fra mer solide livselskaper, og eksisterende kunder fikk dårligere sikkerhet, sier Jorge B. Jensen.

– Det gikk nesten seks år fra Finanstilsynet for alvor fikk øynene opp for Silvers utsatte posisjon til selskapet ble satt under offentlig administrasjon. Det burde gitt Silver god tid til selv å finne en tilfredsstillende løsning.

Fripolisekundene tapte penger

Forbrukerrådets beregninger indikerer at Silvers kunder tapte opptil tolv prosent av pensjonsgarantiens markedsverdi, sammenlignet med det kundene fikk overført til investeringsvalg hos Storebrand.

Størrelsen på tapene avhenger i første rekke av alder og nivået på rentegarantien. På den annen side fikk flertallet av Silvers kunder med seg større verdier til Storebrand enn de ville gjort ved en frivillig konvertering til investeringsvalg. Avhengig av alder, nivå på den garanterte renten og levealdersjustering, fikk kundene opptil 60 prosent høyere pensjonskapital.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel