Stadig færre aktører får kontrollere store deler av verdikjeden for dagligvarer. Forbrukerrådet krever tydelige tiltak for å begrense den økende maktkonsentrasjonen i dagligvaremarkedet.

– Manglende konkurranse og stadig sterkere maktkonsentrasjon preger både kjede-, grossist- og produsentleddene i dagligvaremarkedet. Utviklingen er forverret de siste årene, og om ikke noe gjøres vil det bli enda verre. Trenden må snus, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland.

I høringssvaret om etableringshindre i det norske dagligvaremarkedet, beskriver Forbrukerrådet et marked preget av dominerende produsenter og handelsaktører som er tilfreds med dagens situasjon.

Les Forbrukerrådets høringssvar

– Som forbrukere har vi liten grunn til å være fornøyd med dette. Vi sitter igjen med for mange butikker med for lavt og for likt utvalg, og må betale for mye for dagligvarene, sier Flesland.

Randi Flesland. Foto.

Foto: CW Foto

Hun er bekymret for en utvikling der de største stadig blir større på bekostning av de små aktørene i dagligvarebransjen, og mener ansvaret for endring må ligge hos myndighetene.

I høringssvaret sitt peker Forbrukerrådet på en attraktiv og lønnsom bransje nesten uten nyetableringer, som lykkes verken i produsent- eller handelsledd.

– Det er et klart sykdomstegn, mener Flesland.

– Norske myndigheter har tidligere vist at det er mulig å gripe inn med korrigerende tiltak i markeder, for å stoppe en negativ utvikling når det er politisk vilje til dette. Et eksempel er Regjeringens inngrep som påla statsansatte på tjenestereise i en periode å velge Norwegian, sier hun.

Forbrukerrådet trekker frem en rekke tiltak for å begrense maktkonsentrasjonen i dagligvaremarkedet som vil kunne ha effekt, og ber myndighetene utrede disse videre. Tiltakene er både knyttet til konkurransesituasjonen i detaljistleddet, produsentleddet, storhusholdning og til integrasjon mellom grossist- og detaljistfunksjoner.

– Det er lite sannsynlig at det finnes ett tiltak alene som vil løse utfordringene i dagligvarebransjen. Myndighetene må få på plass en bukett av tiltak i hele verdikjeden for å sikre en velfungerende konkurranse i dagligvarebransjen. Vi etterlyser handlekraft på vegne av forbrukerne, avslutter Flesland.

Intervju?

Presse kan kontakte Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel, tlf: 905 96 780

eller

for å gjøre avtale om intervju:
Guro Birkeland Tangen, kommunikasjonsrådgiver, tlf: 995 69 273

Forbrukerrådets høringssvar

Noen utviklingstrekk i dagligvaremarkedet:

Som største kjedeaktør har NorgesGruppens markedsandel økt nær fem prosentpoeng på fem år.

De to største kjedeaktørene, NorgesGruppen og Coop har nå hele 72,8 prosent markedsandel.

I 2017 er det i 58 varekategorier én dominerende produsent med over 60 prosent markedsandel.

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker