Siste nytt

Små grep øker trivselen på sykehjem

1. september, 2016

Forbrukerrådet har vært ute og sett på hva som skaper trivsel og matglede blant eldre. Det er store forskjeller på hva sykehjemmene gjør for å få til dette.

Forbrukerrådet har gjort en kvalitativ undersøkelse som peker på hva som gjør at beboere på sykehjem trives og får økt matlyst.

– Trivsel og matglede blant beboerne må være grunnleggende mål for alle landets sykehjem, og det er en viktig lederoppgave – uavhengig av om sykehjemmet er privat eller offentlig, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlig og helse i Forbrukerrådet.

Rapport fra sykehjemsundersøkelse
Målet var å la de eldres stemme bli hørt og prøve å forstå hvordan sykehjem best kan tilrettelegge for å bidra positivt til beboernes appetitt, helse og opplevelse av trivsel. Derfor måtte virkeligheten erfares, og beboerne skulle få uttale seg på egne vegne.

Les om saken i Aftenposten 1. september

– Det var veldig stor forskjell på hva de forskjellige hjemmene gjorde med rammene rundt måltidene, sier Anne Kristin Vie til Aftenposten. – Noen steder var det dekket opp med blomster på bordet, og beboerne fikk forsyne seg selv, andre steder var bordplasseringen markert ved at romnummeret var skrevet på en tapebit, og beboerne fikk påsmurte brødskiver eller ferdige porsjoner.

Foto: Colourbox.com

Utfordrer til sykehjemsledelsen

– Sykehjemmene kan ta helt enkle og konkrete grep, det er ikke så mye som skal til, sier Vie. Hun understreker at ledelsen synes å være avgjørende for om et sykehjem blir et godt hjem for beboerne.

– Vårt inntrykk er at forskjellene handler veldig lite om ressurser, penger og eierform, men mer om holdningene og bevisstheten til ledere og personalet. Med små virkemidler – men med en del bevissthet og engasjement fra ledelsen – kan trivselen for sykehjemsbeboerne blir mye bedre, mener Vie.

Forbrukerrådets smørbrødliste

God praksis – hva fører til trivsel rundt måltidene?

 • At beboere som klarer det får smøre skivene sine selv, som hjemme
 • Levende musikk til måltidene
 • At de ansatte stimulerer praten rundt bordet, leser avisen etc.
 • Å få sitte sammen med andre beboere man trives sammen med
 • Egen kafé som også åpen for besøkende
 • Mulighet for å få nattmat
 • Servere felles kveldsmat (i stedet for å spørre hver enkelt beboer om de er sultne)
 • Feire sesongene med sesongbasert mat
 • Servere to varme måltider om dagen
 • Mulighet for å gi tilbakemelding på middagen
 • Servere vin til middagen av og til
 • At det er pent dekket på med telys, blomster og brikker
 • Gjøre litt stas på beboerne med å bruke pene glass etc.


God praksis – hva fører til trivsel generelt? 

 • Ledelse som forholder seg til beboerne som individer, ikke tall
 • Engasjerte kulturarbeidere og aktivitører som tilrettelegger for ulike tiltak
 • Mulighet for å lufte seg utendørs sammen med ansatte
 • Legge til rette for god personlig pleie og stell
 • Ledelse med initiativ som søker om støtte til ulike tiltak
 • Små avdelinger der beboerne er på samme funksjonsnivå
 • Møblere sykehjemmet som et hjem
 • Stabilt personell som trives på jobb
 • Bevissthet og moderasjon rundt medisinering
 • Besøk av frivillige, barnehager, besøkshunder, etc.
 • Gi de pårørende rom til å engasjere seg

Om undersøkelsen

 • Undersøkelsen ble gjort på fire sykehjem i Oslo. De ble tilfeldig valgt ut blant de som hadde sagt seg villige til å være med.
 • Forbrukerrådets representant tilbrakte én dag på hvert sykehjem og spiste frokost og lunsj sammen med beboerne. Som regel ble flere avdelinger ved samme sykehjem besøkt.
 • Målet med studien var å la de eldres stemme bli hørt, og å prøve å forstå hvordan sykehjem best kan tilrettelegge for å bidra positivt til beboernes appetitt, helse og opplevelse av trivsel.


Spørsmål om studien eller medtoden? Kontakt Siv Elin Ånestad, tlf. 450 27 954

Abonner på vårt nyhetsvarsel