Økonomi

Solid etikk fra norske pensjonstilbydere

27. januar, 2021

Når mange nordmenn snart får sin egen pensjonskonto, kan de lett velge en pensjonsleverandør med et ansvarlig forhold til etikk, bærekraft og samfunnsansvar. Storebrand kommer best ut, mens Nordea har mest å jobbe med i den første utgaven av Etisk pensjonsguide i Norge.

Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet kan endelig presentere rangeringen av hvordan norske pensjonsleverandører leverer på samfunnsansvar, etikk og bærekraft. I Etisk pensjonsguide er hvert enkelt finansforetak kontrollert innenfor 14 ulike temaområder – med til sammen 268 sjekkpunkter – som har gitt scoringene for hvert foretak.

– Norske pensjonsforetak leverer meget godt på temaer som likestilling og menneskerettigheter mens de får lavere score på skatteunndragelse, energiproduksjon og våpen, forteller leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

– Det er ingen tvil om at vi har en pensjonsbransje som har velutviklede retningslinjer for etikk og bærekraft. I Norge er det flere selskaper som har prioritert dette over flere tiår. Etter vårt syn er de private aktørenes retningslinjer mer utfyllende og dyptpløyende enn retningslinjene som gjelder for eksempel for oljefondet, sier Forbrukerrådets Jorge B. Jensen.

Etikk og bærekraft
Gjennomsnitt for de fire
pensjonsleverandørene i guiden 2020
Klimaendringer65%
Korrupsjon80%
Likestilling73%
Menneskerettigheter96%
Arbeiderrettigheter87%
Naturvern og biologisk mangfold77%
Skatteunndragelse60%
Våpen63%
Jordbruk73%
Skogbruk82%
Gruvedrift69%
Olje og gass69%
Energiproduksjon59%
Åpenhet og ansvar79%
Sum74%

 Få tilbydere dekker mange

Det er fire pensjonsforetak på lista til Etisk pensjonsguide. Til gjengjeld står disse fire, KLP, Storebrand, Nordea og DNB, for 86 prosent av det norske pensjonsmarkedet.

– Vi og mange pensjonssparere skulle gjerne hatt med Sparebank 1 i denne oversikten. Vi er i dialog med disse bankene og håper på å kunne oppdatere pensjonsguiden med deres scoringer i løpet av 2021, sier Jensen, som forventer at alle pensjonsforetak, også de som ikke er med i første versjon av pensjonsguiden, legger betydelig innsats i sitt bærekraftarbeid.

penger.foto.

Foto: Colourbox

Skal etterprøve liv og lære

Etisk pensjonsguide sammenlikner omfang og dybde i retningslinjene til pensjonsleverandørene. I hvilken grad pensjonsleverandørene faktisk etterlever egne retningslinjer måles ikke i selve guiden, men det vil foretakene bli utfordret på i stikkprøver i tiden etter at guiden er lansert.

– Gode retningslinjer for bærekraft og etikk krever kontinuerlig arbeid. Selv om gjennomsnittsscoren er relativt høy, betyr ikke det at pensjonsforetakene ikke har forbedringspotensial. Gode retningslinjer er dessuten ingen garanti for god praksis. Det viktigste er at foretakene jobber aktivt for at retningslinjene også omsettes i god praksis.  Det er det som til syvende og sist blir avgjørende, avslutter Riise.

Etisk pensjonsguide 2020 presenteres onsdag den 27. januar klokka 19 i et digitalt arrangement som er åpent for alle (ekstern lenke), og alle tall blir fra samme tidspunkt tilgjengelige under egen fane for pensjon på etiskbankguide.no (ekstern lenke).

Bengt- Eigil Ruud.Foto

Bengt-Eigil Ruud

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare

Abonner på vårt nyhetsvarsel