Digital

Store prisforskjeller for Tinderbrukere

8. februar, 2022

Brukere av Tinder opplever store prisforskjeller, viser en undersøkelse fra Consumer International (CI). Forbrukerrådets stikkprøver bekrefter at det samme er tilfelle i Norge. 

Undersøkelsen fra CI avdekker at brukere kan ende opp med å betale fem til seks ganger mer enn andre for tilsvarende abonnement. Alder fremstår som den viktigste årsaken til diskrimineringen, hvor brukere fra 29-49 år i snitt betaler 65 prosent mer enn brukere i aldersgruppen 19-29.

Forbrukerrådets stikkprøver viser også store prisforskjeller i Norge, hvor brukere oppgir alt fra 55 kroner til 229 kroner i måneden for tjenesten Tinder Pluss, og fra 135 kroner til 455 kroner for Tinder Platinum. Forskjellene fremstår ikke i like stor grad knyttet til brukernes alder, og det er heller ikke tydelig hva som avgjør prisen. 

Priseksempler Tinder Platinum
Resultater fra stikkprøve. Pris månedsabonnement på Tinder Platinum i Norge. Illustrasjon: Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet etterlyser nå større gjennomsiktighet i hvordan selskaper setter prisene, og ber myndigheten komme på banen for å undersøke om brukerne blir urettmessig diskriminert.

– Tinder opererer med en ugjennomsiktig prismodell og med svært store forskjeller. Her må selskapet som et minimum kunne forklare hvordan prisene blir fastsatt, sier fagdirektør Finn Myrstad.

– Økt bruk av personopplysninger og algoritmer gir selskaper store muligheter til å tilpasse basert på antatt betalingsvillighet. Dette er ikke nødvendigvis skadelig for forbrukere, men gjør det vanskelig å sammenligne priser og kan svekke konkurransen i markedet.

Undersøkelsen av Tinder Pluss er gjennomført av Consumer International i samarbeid med Mozilla Foundation blant brukere i New Zealand, USA, Nederland, Sør-Korea, India og Brasil. Den australske forbrukerorganisasjonen Choice har også gjort lignende undersøkelser i 2020.

Ikke bare alder som spiller inn

Tinder har tidligere innrømmet å differensiere på pris for brukere over og under 28 år. Forbrukerrådets stikkprøve avkrefter imidlertid at dette er hele forklaringen, da brukere på samme alder også oppgir at de tilbys ulike priser. 

–  Manglende innsikt gjør det vanskelig å fastslå hva som gjør at prisene varierer i så stor grad. Dette underbygger også behovet for at både forbrukere og tilsyn må få økt innsyn, sier Finn Myrstad.

I undersøkelsen fra Consumers International fremgår det også at forbrukere har flere bekymringer knyttet til prisdiskriminering, og tre av fire oppgir blant annet at de ønsker mer informasjon om hvordan prisene fastsettes og hvordan personopplysninger blir brukt. 

– Forbrukere har en rettmessig forventning om å kunne forstå hvordan informasjon om dem benyttes til å målrette tilbud og tilpasse priser. Dette er også en forutsetning for å kunne gjøre gode valg, og ikke minst velge bort dårlige tilbud, sier Finn Myrstad.

– Det er også sentralt at offentlige myndigheter har mulighet til å føre tilsyn, og får tilgang til algoritmer som benyttes til å differensiere mellom forbrukere.

Forbrukerrådet har oversendt rapporten til Forbrukertilsynet, Datatilsynet, Konkurransetilsynet og Diskriminerings- og likestillingsombudet med anbefalinger om økt innsyn i og tilsyn med denne formen for diskriminering.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel