Siste nytt

Storkammer setter punktum i Røeggen-saken

6. februar, 2013

Ivar Petter Røeggen og Forbrukerrådet møter DNB i Høyesteretts Storkammer torsdag. Punktum skal settes i saken om Røeggens tap på bankens spareprodukter.

11 dommere – 5 kvinner og 6 menn – som er valgt ut etter loddtrekning blant alle dommerne i vår øverste domstol, skal konkludere i en sak som har gått for klagenemnd og i rettsapparatet i over seks år.Formelt dreier saken seg om gyldighet av avtaler mellom en bank og en kunde om investering i to aksjeindeks­obligasjoner – Røeggen tapte 230.000 på sine investeringer.

Skadeskutte småsparere

Men Ivar Petter Røeggen står opp mot banken på vegne av tusenvis av skadeskutte norske småsparere: Det er dette som er selve forbrukersaken blant mange saker i dette markedet:

– Sterke banker med stor innsikt og høy profitt har utnyttet norske småsparere ved å selge investeringsprodukter, der kun banken var sikret å tjene penger, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland. – Han er en helt alminnelig mann, uten innsikt og erfaring på området.- I de andre sakene, mot Fokus Bank og i Lognvik-saken, var ikke dette noe tema.

– Vi har bedt uavhengige eksperter regne på Røeggens sjanser til gevinst. De er samstemmige om at dette produktet hadde liten sjanse. Det blir da også markspist i utgangspunktet av skjulte kostnader og gebyrer.

Prinsippsak i Høyesterett

– Røeggen-saken er en prinsippsak på vegne av alle dem bankene har lurt til å kjøpe de lånefinansierte, strukturerte spareproduktene. Vi ville ha den til Høyesterett. Det fikk vi – og nå går det mot en prinsippavgjørelse i rettens storkammer.

– Det høyesterettsdommerne i storkammer skal gjøre, er å sette en standard for hvordan alle de alminnelige bankkundene, forbrukerne, heretter skal forvente at bankene skal behandle dem i sparemarkedet, sier Randi Flesland.

Abonner på vårt nyhetsvarsel