Siste nytt

Stortinget stemte for barnas helse og integritet

26. mai, 2020

I dag bad et samlet storting regjeringen fremme et lovforslag om forbud mot at foreldre kan ta gentest av barna sine utenfor helsevesenet. Forbrukerrådet jubler, og sier at slik kommersiell testing kan være både helseskadelig og krenke privatlivet.

Forbrukerrådet har vært tidlig ute med å varsle om konsekvensene av kommersielle gentester. Svarene er ikke alltid til å stole på, svært personlige opplysninger kan bli solgt og misbrukt. Det kan også være en helsebelastning å få vite om risiko for alvorlige sykdommer, som det ikke er mulig å forhindre.

Debatten i Stortinget var generelt ikke preget av enstemmighet i dag. Spørsmålet om gentester var unntaket.

Uopprettelige konsekvenser

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet, og sier det er svært sjelden organisasjonen går inn for et lovforbud.

– Når vi har gjort det i denne saken, er det fordi konsekvensene er så store, uoversiktlige og uopprettelige. Vi advarer generelt folk mot å ta slike tester, og mener at barna må beskyttes.

Blyverket viser til at 40 prosent av alle nordmenn kunne tenke seg å ta en gentest. Når de får vite om konsekvensene, er det bare seks prosent som fremdeles vil. Hun peker på at barna ikke kan ta gode, informerte valg rundt dette. Og at resultatene av en gentest kan gjøre at de mister muligheter i fremtiden, som til en helseforsikring, eller en jobb de vil ha.

Baby og mor.Foto

Stortinget har tatt ansvar

– Vi tror foreldre vil barnas beste, men det er vanskelig å vite hva det er noen ganger. Derfor sier barnekonvensjonen at myndighetene har et ansvar for å hjelpe til med for eksempel lovgivning. I dag har Stortinget tatt dette ansvaret, og det applauderer vi. Barnas grunnstoff skal ikke være til salgs, slår Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet fast.

Presse

Inger Lise Blyverket
Direktør i Forbrukerrådet
Tlf.: 971 48 690

Pressebilde

Foto: John Trygve Tollefsen

Abonner på vårt nyhetsvarsel