Siste nytt

Tåkete vilkår i skyen

31. januar, 2014

Vi lagrer stadig mer innhold på nett. Samtidig viser en gjennomgang at skytjenestene fratar oss grunnleggende forbrukerrettigheter.

Se Forbrukerrådets gjennomgang av brukervilkår.

Forbrukerrådet har testet vilkårene vi må akseptere for å ta i bruk lagringstjenester på nett. Mye gjenstår før avtalene gir oss det forbruker- og personvernet bør ha krav på.

– Lagring på nett har opplagt mange fordeler, men forbrukerne etterlates tilnærmet rettsløse ved å ta i bruk tjenestene. Brukervilkårene er ensidige og kan endres etter tjenestetilbyderens forgodtbefinnende, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

Ensidige vilkår

Forbrukerrådets gjennomgang viser blant annet at

  • flere av tjenestene kan avslutte abonnementet ditt uten grunn
  • flere av tjenestene kan endre brukervilkår uten å varsle deg
  • flere av de største tjenestene er uklare på når de sletter din personlige informasjon ved opphør av abonnementet
  • vilkårene ofte er svært lange og lite tilgjengelige i innhold og oppsett

– Det har utviklet seg et parallelt avtaleunivers på nett, der elementære prinsipper blir omgått, overkjørt og vridd på. Dette gjelder også for skytjenestene. Forbruker- og personvern skal selvfølgelig følges også på nett, sier Finn Myrstad.

– Som forbrukerminister er jeg opptatt av at det skal være lett for forbrukeren å sette seg inn i vilkårene for digitale tjenester, og at de er rimelig balanserte med hensyn til blant annet mulighetene til å avslutte og endre vilkårene i et abonnement.

Undersøkelsen fra Forbrukerrådet viser at dette ikke er godt nok i dag, sier forbrukerminister Solveig Horne.

Flere skylagrer

I en spørreundersøkelse som Forbrukerrådet har fått gjennomført, oppgir fire av ti at de bruker skylagringstjenester. Dette er en oppgang fra tre av ti fra en tilsvarende undersøkelse i 2012.

Av de som ikke har tatt i bruk denne type tjenester, er frykten for å miste kontroll over egne data (27 %) og personopplysninger (19 %) en viktig årsak.

– Bruk av skytjenester forutsetter tillit. Dette innbyr ikke dagens avtaler til. Vi er overbevist om at alle parter vil være tjent med mer brukervennlige vilkår, sier Finn Myrstad.

Forbrukerrådet og bransjen vil arbeide for at det kommer på plass retningslinjer som sikrer trygge og fremtidsrettete skytjenester. Forbrukerrådet og IKT Norge har tidligere utviklet en norm for bildelagring på nett.

– Det er veldig bra at Forbrukerrådet og bransjen nå vil jobbe for å få på plass en bransjenorm. Jeg håper at bransjen vil ta aktivt del i dette arbeidet, slik at vi raskt får på plass dette, sier Horne.

EU er også i gang med å kartlegge praksis og normer på området. Forbrukerrådet vil bidra aktivt i dette arbeidet.

Se Forbrukerrådets gjennomgang av brukervilkår.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Hva er skylagring

Skylagring er områder på nettet hvor du kan lagre filene dine. Du kan få tilgang til filene du laster opp hvor som helst, enten du er på mobil, nettbrett eller datamaskin.

Dette gjør at du kan sikkerhetskopiere innhold, slik som bilder og dokumenter, eller dele områder på maskinene dine med enten deg selv eller med andre.

Abonner på vårt nyhetsvarsel