Mat

Tre av fire ønsker aldersgrense på energidrikk

31. januar, 2019

Tre av fire sier ja til innføring av aldersgrense på energidrikker, viser fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet. Et stort flertall mener samtidig at energidrikkene ikke bør stå sammen med mineralvann i butikkhyllene.

– Dette er klar tale fra forbrukerne. Det stadig økende konsumet av energidrikker hos barn og unge oppfattes som et reelt problem i hele befolkningen. At så mange ønsker innføring av aldersgrense, tror vi ikke handler om frykt, men at forbrukerne ser konsekvensene og bivirkningene som disse produktene fører til, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Halvparten av de spurte mener at det bør innføres 18-års aldersgrense eller at energidrikk bør forbys. To av fem mener det bør innføres lovpålagt grense på 16 år for å kjøpe energidrikk.

Stadig flere unge drikker energidrikk

I en tidligere undersøkelse fra Forbrukerrådet i mai 2018, svarte halvparten av barn og unge i alderen 10 til 18 år at de drikker energidrikk. Nær halvparten av disse sa igjen at de hadde opplevd bivirkninger som skjelving, hjertebank, hyperaktivitet, hodepine og brystsmerter etter å ha drukket energidrikker.

Ferske tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at salget av energidrikk nådde nye høyder i 2018, med en total omsetning på over 30 millioner liter. På bare ett år økte omsetningen med over 20 prosent. Barn og unge utgjør en vesentlig kundegruppe.

– Vi må huske at dette var produkter som for ti år siden var forbudt å selge i vanlig butikk i Norge, også for voksne. Undersøkelsen viser at alle befolkningslag ser konsekvensene av at høy-koffeinholdige energidrikker har tatt et sterkt grep om store barne- og ungdomsgrupper, sier Instefjord.

Energidrikke.Foto

Butikkene har ulik praksis

Et klart flertall mener at energidrikkene, i tillegg til en aldersgrense, ikke bør stå sammen med mineralvann. Seks av ti mener energidrikkene bør stå sammen med alkoholholdig drikke i butikkene.

– Det er kun noen få dagligvarebutikker som har innført frivillig ordning med aldersgrense. Forbrukerrådet mener det er viktig at salget reguleres likt i alle utsalgssteder. Dette vil gjøre arbeidshverdagen lettere for de som selger energidrikker, som da vil slippe å måtte ta ulike avveininger når unge vil kjøpe, sier Instefjord.

Helse- og omsorgsdepartementet vil denne våren vurdere nye tiltak for å beskytte barn og unge mot helseskader som følge av høyt konsum av energidrikker. En rapport med alternative tiltak fra Mattilsynet er ventet i midten av februar.

– Forbrukerrådet har forventninger til at helsemyndighetene møter samfunnsutfordringen med gode og effektive tiltak i 2019, avslutter Instefjord.

Spørreundersøkelse aldersgrense energidrikker
Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord.Foto

Gunstein Instefjord

Leder for forbrukerpolitikk

Presse

Gunstein Instefjord

Fagdirektør Handel

905 96 780

Høyoppløselig foto av Instefjord

Abonner på vårt nyhetsvarsel