Økonomi

Tre av fire vet ikke at gebyrer spiser av pensjonen

18. januar, 2017

En fersk undersøkelse viser at tre av fire med pensjonskapitalbevis ikke vet hva de selv betaler i administrasjonsgebyrer.

– Få vet at de selv er pensjonsforbrukere, og at unødvendige gebyrer gjør store innhogg i pensjonen deres, sier daglig leder for finansportalen.no, Elisabeth Realfsen.

Over en million nordmenn har pensjonskapitalbevis, eller kommer til å få det fordi de har innskuddspensjon.

– Dermed vet de færreste hva de betaler for å være kunde i pensjonsselskapet, og mange betaler for mye, sier daglig leder for finansportalen.no, Elisabeth Realfsen.

Som ansatt er det arbeidsgiver som betaler en viss prosent av lønnen din i innskuddspensjon hvert år. Men når du slutter i jobben, får du med deg den oppsparte pensjonen i et pensjonskapitalbevis. Da er det du selv som betaler gebyrene for hvert år som går.

Helt avgjørende for mange pensjonssparere

En tredjedel av pensjonskapitalbevisene har saldo på 10 000 kroner eller lavere. Det er særlig disse avtalene som blir sårbare for pensjonsselskapenes gebyrinnkreving.

– Hvis det er slik at du for eksempel betaler 4,5 prosent i årlige administrasjonsgebyrer der du er, bør du bytte selskap, sier Realfsen, som legger til at enkelte ikke tar dette gebyret i det hele tatt.

– Hvis du ikke foretar deg noe, risikerer du at hele avkastningen går med til å betale administrasjonsgebyrer, sier hun.

Sjekk hva du betaler

Derfor råder hun alle som har byttet jobb i det private om å ta Gebyrsjekken på finansportalen.no.

– Finansportalen viser deg hva du betaler i gebyrer – og hva du kan spare, sier Realfsen.

– Veldig mange har små pensjonskapitalbevis, og står i fare for å tape penger ved at gebyrene spiser opp avkastningen, sier Realfsen.

Mangler oversikt

Av de spurte oppgir hver tredje at de har ett eller flere pensjonskapitalbevis. Bortimot halvparten oppgir at de ikke har noen slike, mens øvrige gir uttrykk for at de ikke har oversikt.

– Bruk Gebyrsjekken på finansportalen.no til å få oversikt over pensjonen din, avslutter Elisabeth Realfsen.

Tips for pensjonssparing

  •  Ta Gebyrsjekken på finansportalen.no og få oversikt
  • Betaler du høye gebyrer i dag, bør du vurdere å bytte pensjonsselskap

Rapport om nordmenns kunnskap om egen pensjon

Intervju?

Elisabeth Realfsen, daglig leder for finansportalen.no, M: 932 18 030

Undersøkelsen som saken er basert på, er gjennomført av Kantar TNS januar 2017, 1 505 intervju, målgruppe 18 år+.

Gebyrsjekken:

Gebyrsjekken for deg med pensjonskapitalbevis

Gebyrsjekken på finansportalen.no viser deg hva du betaler i gebyrer – og hva du kan spare.

Om pensjon på finansportalen.no

Filmer som kan benyttes:

Se hvordan 1 prosent høyere gebyrer spiser opp nær 25 prosent av pensjonssparingen din

Ta egne grep. Se hvordan det er mulig å få nær fire ganger så høy pensjonsbeholdning

Abonner på vårt nyhetsvarsel