Unngå krise – putt det viktigste i håndbagasjen

28. juni, 2023

Forsinket eller tapt bagasje er en kjedelig strek i regningen. Finn ut hva du har rett på og hva du kan gjøre for å redde ferien.

I fjor var det bagasjekaos ved europeiske flyplasser. Rundt 26 millioner kofferter kom ikke frem som planlagt i 2022, noe som betød at nesten 8 av 1000 kofferter ble feilsendt. I løpet av de siste to årene har hele 3 av 10 norske flypassasjerer opplevd å ikke få bagasjen sin etter en flyreise.

–Et slikt volum betyr at mange opplever at bagasjen ikke venter på båndet på destinasjonen sin, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.  

En ferie som starter med at kofferten ikke kommer på bagasjebåndet er veldig kjedelig. Mange steder kan det også være vanskelig å få tak i alt du trenger.   

– Du har gode rettigheter når bagasjen ikke kommer frem som forutsatt, men det er flere ting du må passe på, sier Iversen. Han mener likevel at du bør ha et skift, badetøy, litt undertøy og noen toalettartikler i håndbagasjen. Husk også å putte eventuelt viktige medisiner i håndbagasjen. På den måten kan du klare deg et par dager uten bagasjen din.

Thomas Iversen.Foto
Forbrukerjurist Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet

Forsinket bagasje

Hvis bagasjen ikke kommer på bagasjebåndet på utreisen, har du rett til erstatning for de innkjøp som er nødvendige. Dette kan typisk være klær, sko, toalettartikler og medisiner. Det kan også omfatte andre utgifter som er nødvendig for å kunne fullføre ferien som planlagt, for eksempel utgifter til leie eller innkjøp av telt, sovepose, kokeapparat e.l. dersom formålet med ferien var telttur i alpene eller campingferie i Danmark. 

– Husk at du har en plikt til å begrense tapet ditt, noe som betyr at innkjøpene bør holde seg på et nøkternt nivå, sier Iversen. Han understreker at mange opplever at bagasjen kommer til rette igjen.

En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser av tre av fire som opplever at bagasjen blir forsinket, får den tilbake innen 21 dager. Likevel brukte nesten halvparten av de som opplevde forsinket bagasje mye tid på å skaffe ting de trengte til ferien. Undersøkelsen viser også at forsinket bagasje skaper mye bekymring og irritasjon blant folk, noen kan få problemer med å gjennomføre det de hadde planlagt og andre forteller at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe det de trenger. Nesten 20 prosent sier at de ikke klarte å nyte turen som de hadde gledet seg til.

Hvis bagasjen forsvinner på hjemreisen skal det mer til før du får erstattet innkjøp mens du venter. Her bør du smøre deg med litt tålmodighet.

Tapt bagasje

Noen ganger blir rett og slett bagasjen borte. Tre prosent av de som har opplevd problemer med bagasjen, fikk den aldri tilbake igjen.

– Regelverket sier at bagasjen skal bli regnet som tapt når det har gått 21 dager fra den skulle vært utlevert, sier Iversen. Det samme gjelder hvis flyselskapet innrømmer at bagasjen er tapt.

Du har krav på erstatning for verdien av bagasjen, begrenset oppad til et maksimumsbeløp på 1288 SDR , som for tiden tilsvarer ca. 18 000 NOK. Verdier over dette må dekkes av reiseforsikringen din.

– Våre undersøkelser viser at for hele 20 prosent av de som opplevde forsinket bagasje, tok det mer enn 21 dager før de fikk den tilbake, sier Iversen. Han understreker at disse forbrukere har rett på erstatning som om bagasjen var tapt – selv om den kom til rette igjen.

En endring i praksisen fra flertallet i flyklagenemnda har dessverre ført til at situasjonen ikke er like enkel som den burde være for forbrukere som ikke får bagasjen sin etter 21 dager.

– Flertallet i nemnda mener at forbrukeren ikke har rett til full erstatning hvis bagasjen faktisk kommer til rette før nemnda avgjør saken, uansett om bagasjen har vært borte i 50 eller 100 dager, sier Iversen.  

Flertallet i nemnda er likevel av den oppfatning at passasjerer har krav på erstatning for alle innkjøp som er rimelige og nødvendige som følge av at bagasjen ikke er kommet til rette etter 21 dager. For deg som passasjer innebærer dette at du kan gjenkjøpe innholdet i den bortkomne bagasjen og kreve dette erstattet, så lenge kjøpene var nødvendige og rimelige og bagasjen har vært borte i mer enn 21 dager. Skulle bagasjen din dukke opp før du får en avgjørelse i nemnda, vil du etter gjeldende praksis fra nemnda få dekket de innkjøpene som var nødvendige og rimelige som følge av at bagasjen ikke kom til rette. Husk også at du kan kreve forsinkelsesrenter dersom flyselskapet ikke utbetaler erstatningen du har krav på.

– Forbrukerrådet mener at flertallet i nemnda ikke bruker regelverket riktig og er enige med nemndas mindretall som mener at passasjerene har krav på erstatning for bagasjen som har vært borte i mer enn 21 dager, uansett om bagasjen senere kommer til rette, sier seniorrådgiveren.

Skadet bagasje

Sjekk alltid bagasjen din for skader før du forlater flyplassen.Du har nemlig også krav på erstatning hvis bagasjen har blitt skadet på veien. Det forutsetter likevel at bagasjen var pakket på forsvarlig måte.

– Du har ikke rett på erstatning hvis du for eksempel har pakket glass og andre skjøre gjenstander i bagasjen. Du har heller ikke krav på erstatning dersom kofferten var så slitt at den ikke tålte vanlig håndtering, sier seniorrådgiveren.

Hva gjør du om bagasjen er skadet eller forsinket?

  • Ta bilde av den skadde bagasjen med det samme du oppdager skaden
  • Forsinket eller skadd bagasje meldes til flyselskapets representanter på flyplassen med det samme
  • Få en Property Irregularity Report (PIR) med et unikt referansenummer før du drar videre
  • Gjør nødvendige innkjøp. Spar på alle kvitteringer. Sørg alltid for å beholde en kopi av dokumentasjon som sendes til flyselskapet. Vær oppmerksom på at vedlegg som sendes til flyselskaper via deres nettbaserte kontaktskjemaer, som regel ikke gir deg kopi av vedlegg som sendes inn
  • Kontakt reiseforsikringen din hvis du trenger å kjøpe inn noe du ikke tror du får dekt av flyselskapet
  • Hvis du og flyselskapet ikke blir enig om erstatningen, kan du klage saken inn til Norsk Reiselivsforum. Husk å kreve forsinkelsesrenter når du registrerer saken for nemnda
nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker