Mat

Uønskede stoffer i papp- og papiremballasjen på flere matvarer

29. august, 2019

Forbrukerrådet har testet papp- og papiremballasjer for kjemiske stoff som potensielt kan smitte mat eller drikke. Funnene gir grunnlag for å kreve et strengere regelverk og nye regler for matindustrien.

Forbrukerrådet har, sammen med europeiske forbrukerorganisasjoner, utført flere stikkprøver på emballasjer og engangsprodukter laget av papp og papir, med fargerike trykk. Flere av produktene fra det norske markedet kom aller dårligst ut i den europeiske testen. Testen viser funn av stoffer i mengder som ville gjort emballasjen forbudt dersom den var laget av plast.

– To av testens tapere er små rosin-esker fra Sun-Maid og innpakningen til knekkebrødet «Leksand knekke». Vi må kunne stole på at de kjemiske stoffene i papir, papp eller blekk på kartong ikke smitter over på maten vi kjøper. Forbrukere skal ikke utsettes for skadelige kjemikalier fra emballasje og engangsprodukter, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Papiremballasje.Foto

Ber om strengere regelverk

Papp og papir er ofte brukt som materialer i matemballasje. I det pågående positive arbeidet for mindre plastavfall, kan vi forvente at stadig flere matkontaktmaterialer erstattes med papp eller papir. Dette gjelder særlig engangsprodukter, eksempelvis sugerør.

Mens plast har det mest detaljerte og strengeste regelverket av alle matkontaktmaterialer, så mangler det et tilsvarende strengt regelverk for papp og papir. Forbrukerrådet mener resultatene i undersøkelsen bekrefter viktigheten av et strengere regelverk i både EU og Norge.

– Med tusenvis av forskjellige kjemikalier i produkter vi omgås hver eneste dag, så er mangel på kunnskap og svakt regelverk to hindre på veien mot en bedre forbrukerbeskyttelse og folkehelse. Bakgrunnen for at vi har gjort testen, er at EU er i en prosess med å vurdere regelverket for papp og papir. Funnene våre viser at Norge må arbeide for strengere regelverk, sier Instefjord.

Ønsker mer kontroll i Norge

Forbrukerrådet ber samtidig Mattilsynet om å utføre enda flere kontroller av matkontaktmaterialer. Forbrukerrådet ber særlig om at testens to tapere, som ble målt langt over dagens anbefalte grenseverdier, følges opp.

– Den siste større undersøkelsen Mattilsynet gjorde på papp og papir, er fra noen år tilbake. At vi nå finner målbare verdier i våre nye stikkprøver, bør vekke tilsynsmyndighetene. EU har nylig bedt europeiske medlemsland om å intensivere arbeidet på området, noe også vi forventer at Mattilsynet vil støtte opp under, avslutter Instefjord.

Se testrapporten her

Matkontaktmaterialer (emballasje)

Matkontaktmaterialer er materialer og gjenstander som er laget for å komme i kontakt med næringsmidler, eller som man kan forvente vil komme i kontakt med næringsmidler.

Matkontaktmaterialer skal ikke overføre stoffer til næringsmidlene som fører til at næringsmidlene ikke er helsemessig trygge.

De skal heller ikke forårsake uakseptable endringer i næringsmidlenes sammensetning, eller føre til at kvaliteten på næringsmidlene blir dårligere.

Kilde: Mattilsynet

Presse

Gunstein Instefjord

Fagdirektør Handel

(+47) 905 96 780

Høyoppløselig foto av Instefjord

Abonner på vårt nyhetsvarsel