Bolig

Utrygge nordmenn på boligjakt

15. mars, 2017

Å skaffe deg tak over hodet, er en av de viktigste tingene du gjør som forbruker. Forbrukerrådet har gjort en undersøkelse om forbrukerens stilling i bolighandelen, som viser at forbruker er i en sårbar posisjon.

Hus. Foto.

– Nordmenn vil eie selv, viser undersøkelsen. Samtidig er de usikre på rettighetene sine som boligkjøpere, og hvordan de skal sikre seg en trygg bolig uten skjulte feil og mangler. 70 prosent har heller ikke spesiell tillit til de andre aktørene i bolighandelen, unntatt takstmennene, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

– Å kjøpe bolig er den største investering som de fleste av oss foretar, og vi gjør det kanskje noen få ganger i løpet av livet. Derfor er det viktig med en trygg bolighandel. Jeg er enig i at det er grunn til å se nærmere på flere av forslagene som Forbrukerrådet fremmer, blant annet for å få ned antallet klagesaker, sier forbrukerminister Solveig Horne.

Undersøkelsen er foretatt av Norstat for Forbrukerrådet. De har intervjuet 500 forbrukere som har kjøpt egen bolig eller fritidsbolig de fem siste årene. Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2016.

Føler de ikke får undersøkt godt nok

Sju av ti av kjøpere skulle sist de kjøpte bolig, gjerne hatt mer tid til å spørre fagfolk, undersøke boligen, eller gjøre ulike vurderinger, viser undersøkelsen.

– Vi forstår godt hvorfor folk er usikre på om de har kjøpt en trygg bolig. Undersøkelsen viser at boligkjøperne brukte alt fra ett kvarter til to timer til å undersøke boligen. Litt under halvparten (46 prosent) brukte mellom ett kvarter til én time. Det er omtrent like lang tid som det tar å kjøpe en sofa, kommenterer Flesland.

– Og selv om over halvparten tar med seg familie og venner på visning, var bare 23 prosent av «rådgiverne» byggkyndige. Kun to prosent tok med seg en fagmann, legger hun til.

– Legger du til prisoppgang, opphetede budrunder og kupping av boligen, som tre av ti i undersøkelsen har opplevd, så har vi en god forklaring på hvorfor folk opplever at de må slå til før de vet om de har gjort et trygt kjøp eller ikke, konkluderer Randi Flesland.

Hele 44 prosent av boligkjøperne svarer at de gjerne ville hatt mer tid til å spørre fagfolk, mens 31 prosent hadde ønsket å bruke mer tid på å undersøke boligen. 18 prosent ville gjerne hatt mer tid til å stille spørsmål til megler eller selger.

Mangler tillit til de andre aktørene

70 prosent av boligkjøperne gir uttrykk for ikke spesielt høy tillit, hverken til selgere, meglere, selgers forsikringsselskap eller kjøpers eget forsikringsselskap, viser undersøkelsen.

– Resultatet er skikkelig trist for alle parter. Gode markeder er preget av høy tillit, og her kommer bolighandelen altfor dårlig ut, etter vår mening, sier Randi Flesland.

Svarene ble angitt på en fempunktsskala som angir tillit fra 1 til 5, hvor 1 er meget stor tillit, og 5 er ingen tillit. Kun 30 til 34 prosent svarte 1 eller 2 på skalaen for tillit til selger, megler og selgers forsikringsselskap, så vel som til boligkjøpers eget forsikringsselskap.

Tilliten er noe høyere til takstmannen: 44 prosent angir en høy grad av tillit.

Nesten hver fjerde gir opp fordi det ikke nytter

I undersøkelsen mener 26 prosent at de har grunn til å klage i en bolighandel. Hele 35 prosent av dem unnlater å klage på feilen, fordi de ikke har tro på at det vil nytte, de opplever prosessen som for krevende, eller de er usikre på rettighetene sine og hvordan man klager. Av de som klager, faller hver fjerde fra i løpet av klageprosessen.

– Det er problematisk at så mange ikke går videre med klagen sin, men vi forstår godt at de er usikre på rettighetene sine og derfor velger ikke å gjøre noe, sier Randi Flesland.

– Vi vet fra vår undersøkelse om forsikringene i bolighandelen, at terskelen for å vinne frem med en klagesak når du har kjøpt en brukt bolig, er på mange hundre tusen i sentrale strøk, siden tomteprisen er så høy. Videre vet vi at boligselgere kommer unna med å holde tilbake opplysninger, fordi det skal mye til for at forsikringen til selger går på sin egen kunde, forteller hun.

Her kan du lese om Eierskifte- og boligkjøperforsikringsrapporten.

Ønsker å endre dagens bolighandel

Forbrukerrådet ønsker å sikre sårbare forbrukere og gjøre bolighandelen trygg. Vi ønsker derfor å endre dagens bolighandel med en rekke tiltak for å forbedre situasjonen.

  • Vi ønsker en felles forsikringsordning for kjøper og selger. I dag er eierskifteforsikringen boligselgers forsikring for skjulte feil og mangler, og ikke boligkjøper sin trygghet. Det må være boligkjøperens rett å velge et forsikringsselskap man har tillit til.
  • Vi ønsker at boligkjøper får en god teknisk tilstandsrapport, som går mye lenger enn dagens rapporter og gir godt sammenlikningsgrunnlag, og at boligkjøperen får angrerett om ikke selger legger frem en slik rapport.
  • Vi ønsker mer tid mellom visningen og avslutningen av budrunden.
  • Takstmannen er viktig for forbrukerne, og denne yrkesgruppens troverdighet må sikres gjennom uavhengighet fra megler og tydeligere krav til kompetanse og ansvar.
  • Vi ønsker også at det skal bli enklere å vinne frem med en klage, ved at terskel for erstatning for skjulte feil og mangler, beregnes på grunnlag av prisen på reparasjonen, og ikke tomteverdi og boligpris som i dag.

– For tjue år siden utviklet danske politikere flere av disse løsningene som økte tryggheten i bolighandelen. De har sterk støtte hos danske forbrukermyndigheter og forbrukerorganisasjoner. Forbrukernes rettigheter er mer avklart enn tidligere i Danmark, og færre boligkjøpere må gå til rettssak for å vinne frem, avslutter direktør Randi Flesland.

Abonner på vårt nyhetsvarsel