Siste nytt

Våre eldre fortjener appetitt på livet

2. juli, 2015

Alle kommuner må ha en mat- og måltidspolitikk som gir eldre appetitt på livet. Forbrukerrådet fremmer i dag syv krav til matomsorg ved norske sykehjem til landets politikere.

Åtte av ti mener god matomsorg bør være en viktig valgkampsak i det kommende kommunevalget, viser en spørreundersøkelse gjort av Norstat for Forbrukerrådet. Blant de spurte mener nær to tredjedeler at underernæring blant eldre er et stort problem i Norge.

– Norske kommuner bør ha en tydelig mat- og måltidspolitikk for eldre, slik for eksempel København kommune har, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland.

cms_content

Flesland legger til grunn at det neppe er noe galt med mat fra sentralkjøkken når det kommer til næringsinnhold.

– Men det er ikke ensbetydende med at de eldre dermed får i seg næringen de trenger, sier hun.

Forbrukerrådets undersøkelse viser at bare 42 prosent mener at norske sykehjem tar mat og ernæring på alvor. Helsedirektoratet anslår dessuten at en betydelig andel (inntil 60 prosent) av eldre brukere av kommunenes tjenester er underernærte eller i ernæringsmessig risiko.

– God kvalitet på mat trenger ikke handle om et endeløst tilbud av sentralprodusert mat lagt i gasspakkede plastikkbakker for lang holdbarhet. Likevel er nok det en del av hverdagen til mange av våre eldre, sier Flesland.

Slik kan det gjøres

Sammen med Kost- og ernæringsforbundet har Forbrukerrådet besøkt en rekke sykehjem landet rundt. En rapport fra sykehjemsbesøkene viser at små grep kan gi store forbedringer i matomsorgen.

Åfjord helsesenter, Ørnes sykehjem og Smidsrød Helsehus er noen av landets sykehjem som får til å tilby velsmakende og næringsrik mat, og samtidig skape fellesskap og gode måltidsopplevelser.

cms_content

Kravliste til politikerne

Forbrukerrådet etterlyser politikere og ledere i eldreomsorgen som er modige nok til å sette maten, kjøkkenet og ansvaret for måltidene høyt på dagsordenen.

– Målet bør være at alle måltider på sykehjem skal være av høy ernæringsmessig kvalitet, samtidig som den både skal smake og dufte godt. Det fortjener våre eldre som ikke lenger kan lage maten selv, sier Flesland.

Sju krav til kommunepolitikerne

Eldre brukere av pleie- og omsorgstjenester ikke bare fortjener, men har rett til et mat- og måltidstilbud som gir appetitt på livet. Dette er et ansvar som hviler aller tyngst på kommunene.

Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet krever at:

 • Alle kommuner skal ha en mat- og måltidspolitikk som gir våre eldre appetitt på livet.
 • Alle mottakere av pleie- og omsorgstjenester må sikres et trygt, velsmakende og ernæringsmessig godt mattilbud.
 • Det må legges vekt på å skape trivelige rammer rundt måltidene med fokus på sosialt fellesskap.
 • Det må legges til rette for individuelle ønsker og behov, innflytelse på matvalg og involvering av pårørende.
 • Det må gjennomføres regelmessige bruker- og pårørendeundersøkelser.
 • Viktigheten av det gode måltid må forankres hos ledelsen på sykehjemmet og i kommunen.
 • Alle ansatte må ha god forståelse av betydningen av god matomsorg for eldres helse og livskvalitet, og de må ha kompetanse på oppgavene som skal utføres.

Bakgrunn for saken

 • Inntil 60 prosent av eldre brukere av kommunenes tjenester er underernærte eller i ernæringsmessig risiko.
 • Underernæring og feilernæring gir økt fare for andre sykdommer, lengre rekonvalesens samt større pleietyngde og økte medisinske kostnader.
  (Kilde: Helsedirektoratet)

Forbrukerrådets spørreundersøkelse viser at:

 • Nær åtte av ti mener god matomsorg bør være en viktig valgkampsak i det kommende kommunevalget. 65 prosent mener at underernæring blant eldre er et stort problem.
 • God, smakfull og delikat mat er det de fleste av oss (37 prosent) forbinder med god matomsorg. En av fire nevner næringsrik mat og sunn mat, og hver femte nevner også variasjon i kostholdet.
 • Omtrent alle spurte (97 %) er enig i at trivsel rundt måltidet er viktig for at eldre får i seg nok mat.
Abonner på vårt nyhetsvarsel