Vil ha slutt på grønnvasking i flybransjen

22. juni, 2023

Forbrukerrådet og 21 andre europeiske forbrukerorganisasjoner vil ha slutt på villedende grønn markedsføring fra 17 flyselskaper, deriblant SAS og Norwegian. Nå ber de myndighetene gripe inn mot markedsføring av “klimanøytrale” flyreiser.

Den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC og 22 av medlemsorganisasjonene fra 18 land har i dag sendt brev til EU-kommisjonen og nettverket av forbrukertilsynsmyndigheter (CPC) der de sterkt kritiserer villedende klimarelaterte påstander fra 17 europeiske flyselskaper. Forbrukerrådet er med i kampanjen og har i dag sendt brev til Forbrukertilsynet om saken. Ifølge en juridisk analyse bestilt av BEUC, bryter slike klimapåstander EU-reglene om urettferdig handelspraksis, som er innført i norsk rett gjennom markedsføringsloven. 

Den europeiske kampen har derfor fått tittelen «Green flying – green lying». 

– Blant de 17 selskapene vi har sett på, er det 15 som flyr fra og til Norge, og to av dem er Norwegian og SAS, forteller direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket. 

Villedende om bærekraft

Forbrukerorganisasjonene ber om en europeisk undersøkelse av saken, og at tilsynsmyndighetene skal slå ned på praksisen og bøtelegge ulovlig markedsføring. De berørte flyselskapene – og hele bransjen – må slutte med påstander som gir forbrukerne inntrykk av at det er mulig å fly klimavennlig.  

– Dette er rett og slett usant. Å fly ikke er bærekraftig, og vil heller ikke bli det i nær fremtid. Der flyselskaper har tilbudt oss forbrukere å betale ekstra «grønne» avgifter basert på slike villedende påstander, bør flyselskapene gi refusjon til kundene sine, sier Blyverket. 

BEUC har identifisert en rekke eksempler på villedende påstander flybransjen retter mot forbrukere.

  • Påstander om at det å betale ekstra kan «erstatte», «nøytralisere» eller «kompensere» for CO2-utslippene fra en flyreise er ikke verifisert, da klimagevinstene ved å utligne aktiviteter er svært usikre, mens skade forårsaket av CO2-utslippene fra flyreiser er veldokumentert. 
  • Flyselskaper villeder forbrukere når de tar betalt for å bidra til utviklingen av «bærekraftig flydrivstoff». Slikt drivstoff er ikke markedsklarert. Det betyr at inntil slikt drivstoff vil være langt mer tilgjengelig – mot slutten av 2030-tallet – vil det i beste fall bare representere en liten andel i flyenes drivstofftanker.
  • Å antyde at flyreiser kan være «bærekraftige», «ansvarlige» og «grønne» er villedende. Ingen av strategiene som brukes av luftfartssektoren er i dag i stand til å forhindre klimagassutslipp.

Falsk god samvittighet

Forbrukerrådet håper at Forbrukertilsynet følger opp saken, men like viktig er det selvsagt at flyselskapene gjør det – og slutter med sine klimapåstander. 

– Enten du betaler en «grønn billett» eller ikke, vil flyet ditt fortsatt slippe ut klimagasser, så å fremstille det å fly som en bærekraftig transportmåte er ren grønnvasking. I en tid hvor mange ønsker å reise mer bærekraftig, bør flyselskapene umiddelbart slutte å tilby forbrukere falsk god samvittighet. Vi oppfordrer myndighetene til å slå ned på denne praksisen, avslutter Inger Lise Blyverket. 

Bengt- Eigil Ruud.Foto

Bengt-Eigil Ruud

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare

Pressebilder

Inger Lise Blyverket

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker