Forside > Tester, guider og undersøkelser > Tåkete vilkår i skyen
Skylagringstjenester, tjenester for lagring av dine filer på nett, er i sterk vekst. Forbrukerrådet har undersøkt vilkårene forbrukerne samtykker i for å bruke de mest populære tjenestene. Undersøkelsen avslører store forskjeller i vilkår og rettigheter hos de ulike tjenestene.

Hvem eier filene dine og hvor sikre er de ?

Tabell. Grafikk.
Merk: Microsoft SkyDrive endret navn til OneDrive. Vilkårene ble undersøkt da navnet fortsatt var SkyDrive og vilkårene har ikke blitt endret siden.

Mange er bekymret for at de mister eierskap over egne bilder og dokumenter når de legger filene sine på en skylagringstjeneste. Undersøkelsen vår viser at alle tjenestene lar deg beholde eierskapet til egne filer, og det er ingen som begrenser din videre bruk av filene.

Selv om tjenesten ikke eier filene dine, må du gi dem noen rettigheter (lisens), slik at de kan lagre og overføre filene dine. Her er det to tjenester som kommer dårlig ut: Microsoft SkyDrive og Google Drive. Begge åpner blant annet opp for at innholdet du legger på tjenesten også kan brukes i andre tjenester som de tilbyr. Google trekker det enda lenger. Her gir du også en slik lisens til Googles samarbeidspartnere, og de har til og med muligheten til å bruke filene dine selv etter at du har avsluttet bruken av tjenesten.

Ingen av tjenestetilbyderne garanterer for at dataene dine er sikkert lagret. Dermed kan du risikere å miste tilgang til filene som er lagret, hvis det oppstår tekniske feil hos tjenesten, eller hvis den legges ned. For å være sikrere bør du derfor alltid ha dataene dine minst to steder, slik at du alltid har en sikkerhetskopi (backup).

Endring av vilkår, sletting av konto og klageadgang

Tabell. Grafikk.
* Dropbox trenger kun sende endringsvarsel dersom de selv mener at endringen er vesentlig
** Tjenestens vilkår er uklart formulert på dette området

Personvern

Tabell. Grafikk.
* Dropbox, SkyDrive, iCloud og Google Drive oppgir ikke hvor lang tid det tar før data slettes
** Selv om Google i enkelte tilfeller informerer brukeren, er retningslinjene mindre forpliktende enn andre tjenester
*** SugarSync nevner dette verken i vilkårene eller andre steder på nettsidene

Alle tjenestetilbyderne gir deg mulighet til å slette egen konto. Når kontoen slettes, bør også alt brukeren har lagt på tjenesten bli permanent slettet. For å få godkjent i denne kategorien kreves det at tjenesten er tydelig på hvor lang tid det tar før data blir slettet. Selv om Dropbox, SkyDrive, iCloud og Google Drive sletter filene, når de ikke helt opp siden de ikke oppgir hvor lang tid de vil holde på dataene.

Fra et personvernperspektiv er det viktig at brukeren får vite når myndigheter ber om å få utlevert data. Dette gjør det mulig for forbrukere å forsvare seg mot omfattende forespørsler fra myndigheter. Det er imidlertid bare Dropbox og SpiderOak som har forpliktet seg til dette.

Forbrukere bør kunne ha en rimelig forventning om at filer de legger på en skylagringstjeneste, er private. SpiderOak, Dropbox og Jottacloud er helt tydelige på at de ikke skal åpne eller lese filene. På den annen side har Microsoft rett til å «gå gjennom […] brukeropprettet innhold». Tilsvarende vilkår finner vi hos iCloud. Disse formuleringene åpner opp for at ansatte kan gå gjennom brukerens filer. Dette er altfor bredt.

Store forskjeller i utforming av vilkår

Et aspekt ved vilkårene som ikke ble testet, men som likevel er verdt å nevne, er lesbarheten til vilkårene. Google og Dropbox hadde korte og lettleste vilkår. Selv om Microsoft hadde blant testens lengste vilkår, er de skrevet i et overraskende lettlest spørsmål-og-svar-format, slik at Forbrukerrådet opplevde dem som de letteste å analysere. På den andre siden kommer Apple iCloud som har et tungt juridisk språk og ingen form for formatering, noe som gjorde dem til de vanskeligste vilkårene å forstå.

Les mer om testen i Forbrukerrådets pressemelding.

*Vi har underøkt avtalevilkårene til 7 av de mest brukte skylagringstjenestene i Norge i perioden november-desember 2013. Både engelske og norske vilkår har vært undersøkt. I tillegg til tjenestevilkårene og personvernreglene har vi også innhentet tilleggsinformasjon fra tjenestenes nettsider.

Fakta om skylagring

Skylagringstjenester er nettbaserte tjenester som lar deg lagre dine filer, dokumenter og bilder. Filene du legger på tjenesten blir så tilgjengelig fra andre pc-er, nettbrett og telefoner som du eier, og du har ofte mulighet til å dele filene med andre.

I dag bruker omtrent 40 % av nordmenn disse tjenestene, og de er i stadig vekst.

Les mer om testen i Forbrukerrådets pressemelding. 

Abonner på vårt nyhetsvarsel